תל"פ 40211-03-10 - מדינת ישראל נ' טארק החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תל"פ 40211-03-10 - מדינת ישראל נ' טארק החלטה
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 21.04.2010
תל"פ 40211-03-10 - מדינת ישראל נ' טארק החלטה
החלטת ביהמ"ש המחוזי לשחרר עצור מעזה שהיה כלוא 11 חודש מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. צו הכליאה הוצא ערב שחרורו של האיש מהכלא לאחר ריצוי גזר דין באפיק הפלילי. ביהמ"ש קובע כי יש לשחרר את העצור, הכלוא למעלה משש שנים, כיוון שגם צו מעצר מכוח החוק "אינו יכול להימשך ללא סוף", וכיוון שמשך הזמן שחלף מהוצאת הצו מהווה שיקול רלוונטי ובעל משקל במסגרת הביקורת השיפוטית על נחיצות המשך המעצר. השופט מדגיש את הקושי שמעוררת החפיפה הקיימת בין ההליך הפלילי שבגינו ריצה האיש את מלוא העונש שהוטל עליו ובין ההליך המינהלי שננקט נגדו ערב שחרורו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
החלטת ביהמ"ש המחוזי לשחרר עצור מעזה שהיה כלוא 11 חודש מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. צו הכליאה הוצא ערב שחרורו של האיש מהכלא לאחר ריצוי גזר דין באפיק הפלילי. ביהמ"ש קובע כי יש לשחרר את העצור, הכלוא למעלה משש שנים, כיוון שגם צו מעצר מכוח החוק "אינו יכול להימשך ללא סוף", וכיוון שמשך הזמן שחלף מהוצאת הצו מהווה שיקול רלוונטי ובעל משקל במסגרת הביקורת השיפוטית על נחיצות המשך המעצר. השופט מדגיש את הקושי שמעוררת החפיפה הקיימת בין ההליך הפלילי שבגינו ריצה האיש את מלוא העונש שהוטל עליו ובין ההליך המינהלי שננקט נגדו ערב שחרורו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות