בג"ץ 540-546/84 - יוסף נ' מנהל בית הסוהר המרכזי ביהודה ושומרון, פ"ד מ(1), 567 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 540-546/84 - יוסף נ' מנהל בית הסוהר המרכזי ביהודה ושומרון, פ"ד מ(1), 567
פסיקה | פסיקה / עליון | 27.02.1986
בג"ץ 540-546/84 - יוסף נ' מנהל בית הסוהר המרכזי ביהודה ושומרון, פ"ד מ(1), 567
עתירת שבעה אסירים פלסטינים להורות למנהל בית הסוהר המרכזי בגדה המערבית לשפר את תנאי הכליאה במתקן. העתירה נמחקה. בית המשפט קובע כי על המשיב לבצע מספר פעולות, שאם לא ייעשו בתוך זמן סביר יוכלו האסירים לשוב ולעתור. בין השאר, עליו לפעול ליצירת מקומות תעסוקה לאסירים בבית הסוהר המרכזי; עליו לבחון אם ראוי להמליץ על שינוי הדין באזור לעניין "עתירות אסירים" ולעניין חופשות לאסירים; ועליו לדאוג לכך שהאסירים יאכלו על שולחן ולא על הרצפה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת שבעה אסירים פלסטינים להורות למנהל בית הסוהר המרכזי בגדה המערבית לשפר את תנאי הכליאה במתקן. העתירה נמחקה. בית המשפט קובע כי על המשיב לבצע מספר פעולות, שאם לא ייעשו בתוך זמן סביר יוכלו האסירים לשוב ולעתור. בין השאר, עליו לפעול ליצירת מקומות תעסוקה לאסירים בבית הסוהר המרכזי; עליו לבחון אם ראוי להמליץ על שינוי הדין באזור לעניין "עתירות אסירים" ולעניין חופשות לאסירים; ועליו לדאוג לכך שהאסירים יאכלו על שולחן ולא על הרצפה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות