בג"ץ 3985/03 - בדאווי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 3985/03 - בדאווי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 01.05.2003
בג"ץ 3985/03 - בדאווי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט בשם שבעה עצורים להורות לצבא לשפר את תנאי הכליאה במתקני המעצר הזמניים בגדה המערבית. המוקד טוען כי במתקנים אלו שוררים תנאי כליאה קשים מנשוא השוללים מהעצירים את זכויות היסוד שלהם, מתעלמים מצורכיהם הבסיסיים כבני תרבות ופוגעים בכבוד האדם שלהם. מהעתירה עולה כי במתקנים אלו מופרים מדי יום הוראות חקיקת הביטחון, כללי המשפט הבינלאומי ועקרונות היסוד של המשפט המינהלי הישראלי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עתירת המוקד להגנת הפרט בשם שבעה עצורים להורות לצבא לשפר את תנאי הכליאה במתקני המעצר הזמניים בגדה המערבית. המוקד טוען כי במתקנים אלו שוררים תנאי כליאה קשים מנשוא השוללים מהעצירים את זכויות היסוד שלהם, מתעלמים מצורכיהם הבסיסיים כבני תרבות ופוגעים בכבוד האדם שלהם. מהעתירה עולה כי במתקנים אלו מופרים מדי יום הוראות חקיקת הביטחון, כללי המשפט הבינלאומי ועקרונות היסוד של המשפט המינהלי הישראלי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות