תנאי כליאה בחשביות, תצהיר עו"ד פרנסיס המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תנאי כליאה בחשביות, תצהיר עו"ד פרנסיס
מסמכים אחרים | תצהיר | 04.04.2003
תנאי כליאה בחשביות, תצהיר עו"ד פרנסיס
תצהיר עו"ד על תנאי המעצר במתקן הכליאה בבית אל שבו עצור מרשו. 11 עצורים מוחזקים יחד בחדר קטן וישנים בתורנות בהיעדר מקום; העצורים מורשים לצאת לשירותים פעמיים ביום בשעות קבועות, ופעם בשבוע למקלחת; כמות האוכל אינה מספקת; העצורים מוצאים לטיול מחוץ לחדרם פעם או פעמיים בשבוע לזמן קצר משעה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תצהיר עו"ד על תנאי המעצר במתקן הכליאה בבית אל שבו עצור מרשו. 11 עצורים מוחזקים יחד בחדר קטן וישנים בתורנות בהיעדר מקום; העצורים מורשים לצאת לשירותים פעמיים ביום בשעות קבועות, ופעם בשבוע למקלחת; כמות האוכל אינה מספקת; העצורים מוצאים לטיול מחוץ לחדרם פעם או פעמיים בשבוע לזמן קצר משעה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות