תנאי כליאה בחשביות, תצהיר פ.ח. המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תנאי כליאה בחשביות, תצהיר פ.ח.
מסמכים אחרים | תצהיר | 19.02.2003
תנאי כליאה בחשביות, תצהיר פ.ח.
תצהירו של עצור במתקן הכליאה הצבאי ליד חוארה על התנאים שבהם מוחזקים העצורים, המזון הניתן להם, השירותים הסניטאריים והטיפול הרפואי במתקן.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תצהירו של עצור במתקן הכליאה הצבאי ליד חוארה על התנאים שבהם מוחזקים העצורים, המזון הניתן להם, השירותים הסניטאריים והטיפול הרפואי במתקן.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות