תנאי כליאה בחשביות, תצהיר פלוני (1) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תנאי כליאה בחשביות, תצהיר פלוני (1)
מסמכים אחרים | תצהיר | 04.03.2003
תנאי כליאה בחשביות, תצהיר פלוני (1)
תצהירו של נער בן 15 ממחנה הפליטים דהיישה על מסכת הייסורים, האלימות וההשפלות, העולים כדי עינויים, שעבר בעת מעצרו במתקן המעצר עציון.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
תצהירו של נער בן 15 ממחנה הפליטים דהיישה על מסכת הייסורים, האלימות וההשפלות, העולים כדי עינויים, שעבר בעת מעצרו במתקן המעצר עציון.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות