בג"ץ 221/80 - דרוויש נ' שירות בתי הסוהר, פ"ד לה(1), 536 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 221/80 - דרוויש נ' שירות בתי הסוהר, פ"ד לה(1), 536
פסיקה | פסיקה / עליון | 25.11.1980
בג"ץ 221/80 - דרוויש נ' שירות בתי הסוהר, פ"ד לה(1), 536
פסק דין בעתירת אסיר ביטחוני להורות לשירות בתי הסוהר לספק לו מיטה בבית הכלא שבו הוא מרצה את עונשו. העתירה נדחתה ברוב קולות מנימוקי ביטחון. בדעת מיעוט כתב מ"מ הנשיא חיים כהן כי גם אצל האסירים הביטחוניים שומה עלינו לשמור "על דמות האדם וכבודו ולא לשכוח שגם הם נבראו בצלם. ואם יש תקווה לאחריתם, טמונה היא במידות האנושיות שנעורר בהם על ידי שנפגין אותן כלפיהם: אם ננהג בהם כבני אדם, יש תקווה שהם גם הם ילמדו לנהוג כבני אדם".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת אסיר ביטחוני להורות לשירות בתי הסוהר לספק לו מיטה בבית הכלא שבו הוא מרצה את עונשו. העתירה נדחתה ברוב קולות מנימוקי ביטחון. בדעת מיעוט כתב מ"מ הנשיא חיים כהן כי גם אצל האסירים הביטחוניים שומה עלינו לשמור "על דמות האדם וכבודו ולא לשכוח שגם הם נבראו בצלם. ואם יש תקווה לאחריתם, טמונה היא במידות האנושיות שנעורר בהם על ידי שנפגין אותן כלפיהם: אם ננהג בהם כבני אדם, יש תקווה שהם גם הם ילמדו לנהוג כבני אדם".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות