המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 221/80 - דרוויש נ' שירות בתי הסוהר, פ"ד לה(1), 536
חזרה לעמוד הקודם
25.11.1980|פסיקה|פסיקה / עליון

בג"ץ 221/80 - דרוויש נ' שירות בתי הסוהר, פ"ד לה(1), 536

פסק דין בעתירת אסיר ביטחוני להורות לשירות בתי הסוהר לספק לו מיטה בבית הכלא שבו הוא מרצה את עונשו. העתירה נדחתה ברוב קולות מנימוקי ביטחון. בדעת מיעוט כתב מ"מ הנשיא חיים כהן כי גם אצל האסירים הביטחוניים שומה עלינו לשמור "על דמות האדם וכבודו ולא לשכוח שגם הם נבראו בצלם. ואם יש תקווה לאחריתם, טמונה היא במידות האנושיות שנעורר בהם על ידי שנפגין אותן כלפיהם: אם ננהג בהם כבני אדם, יש תקווה שהם גם הם ילמדו לנהוג כבני אדם".

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

נושאים קשורים