בג"ץ 3985/03 - בדאוי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ואח' תגובת העותרים להודעה המשלימה מטעם פרקליטות המדינה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 3985/03 - בדאוי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ואח' תגובת העותרים להודעה המשלימה מטעם פרקליטות המדינה
כתבי בי דין | תגובה | 02.11.2003
בג"ץ 3985/03 - בדאוי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ואח' תגובת העותרים להודעה המשלימה מטעם פרקליטות המדינה
תגובת המוקד להגנת הפרט להודעת המדינה בעתירת המוקד להורות לצבא לשפר את תנאי הכליאה במתקני המעצר הזמניים בגדה המערבית. המוקד טוען כי הצבא אינו עומד בקריטריונים הנדרשים על פי כל דין, לרבות חקיקת הביטחון, בכל הנוגע לזכויות הכלואים ותנאי הכליאה במתקני המעצר. למרות טענות המדינה בפני ביהמ"ש לא חל שינוי משמעותי בתנאי המעצר במתקני המעצר הזמניים, ובחלקם שוררים תנאים תת אנושיים. המוקד דורש מביהמ"ש להורות לצבא לממש ללא דיחוי ובמלואן את המלצות הוועדה המייעצת לרמטכ"ל בעניין זה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
תגובת המוקד להגנת הפרט להודעת המדינה בעתירת המוקד להורות לצבא לשפר את תנאי הכליאה במתקני המעצר הזמניים בגדה המערבית. המוקד טוען כי הצבא אינו עומד בקריטריונים הנדרשים על פי כל דין, לרבות חקיקת הביטחון, בכל הנוגע לזכויות הכלואים ותנאי הכליאה במתקני המעצר. למרות טענות המדינה בפני ביהמ"ש לא חל שינוי משמעותי בתנאי המעצר במתקני המעצר הזמניים, ובחלקם שוררים תנאים תת אנושיים. המוקד דורש מביהמ"ש להורות לצבא לממש ללא דיחוי ובמלואן את המלצות הוועדה המייעצת לרמטכ"ל בעניין זה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות