בג"ץ 5100/94 - הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5100/94 - הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 06.09.1999
בג"ץ 5100/94 - הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין
בג"ץ קבע כי במהלך חקירה של חשוד בפעילות אלימה נגד המדינה השב"כ אינו מוסמך לנקוט אמצעי לחץ פיסיים. בג"ץ פסל את השימוש בשיטות עינויים שונות כגון "טלטול", החזקה בתנוחת "שאבח" ו"כריעת צפרדע". כן נקבע כי סייג "הצורך" שבחוק העונשין אינו מהווה מקור סמכות לשימוש בשיטות חקירה אלה, אף כי אם יוחלט להעמיד לדין חוקר בשל שימוש בהן, סייג זה עשוי לעמוד לו אם נסיבות המקרה יקיימו את דרישות הסייג. נקבע כי חקירה סבירה היא חקירה ללא עינויים, ללא יחס אכזרי או בלתי אנושי כלפי הנחקר, וללא יחס משפיל כלפיו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ קבע כי במהלך חקירה של חשוד בפעילות אלימה נגד המדינה השב"כ אינו מוסמך לנקוט אמצעי לחץ פיסיים. בג"ץ פסל את השימוש בשיטות עינויים שונות כגון "טלטול", החזקה בתנוחת "שאבח" ו"כריעת צפרדע". כן נקבע כי סייג "הצורך" שבחוק העונשין אינו מהווה מקור סמכות לשימוש בשיטות חקירה אלה, אף כי אם יוחלט להעמיד לדין חוקר בשל שימוש בהן, סייג זה עשוי לעמוד לו אם נסיבות המקרה יקיימו את דרישות הסייג. נקבע כי חקירה סבירה היא חקירה ללא עינויים, ללא יחס אכזרי או בלתי אנושי כלפי הנחקר, וללא יחס משפיל כלפיו.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות