בג"ץ 320/98 - מנאסרה ואח' נ' שרות הבטחון הכללי עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 320/98 - מנאסרה ואח' נ' שרות הבטחון הכללי עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 15.01.1998
בג"ץ 320/98 - מנאסרה ואח' נ' שרות הבטחון הכללי עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד שימוש בעינויים במהלך חקירתו של עצור פלסטיני ובתקופת המתנתו לתחילת החקירה. בין היתר, הוא הוחזק בתנוחת "שאבח", ונמנעה ממנו שינה לתקופות ארוכות. העותרים טוענים כי בדין הישראלי אין הרשאה למשיב לנהוג בכוח או באלימות באדם במהלך חקירתו, וכי האמצעים שהופעלו נגד העותר הם עינויים על פי ההגדרה המופיעה באמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים, שישראל צד לה. העתירה נמחקה לאחר שהמדינה הודיעה כי "לעת עתה לא נעשה כל שימוש באמצעים פיסיים כלפי העותר". בעניין שעות השינה של העותר, המדינה לא הייתה מוכנה להתחייב.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד שימוש בעינויים במהלך חקירתו של עצור פלסטיני ובתקופת המתנתו לתחילת החקירה. בין היתר, הוא הוחזק בתנוחת "שאבח", ונמנעה ממנו שינה לתקופות ארוכות. העותרים טוענים כי בדין הישראלי אין הרשאה למשיב לנהוג בכוח או באלימות באדם במהלך חקירתו, וכי האמצעים שהופעלו נגד העותר הם עינויים על פי ההגדרה המופיעה באמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים, שישראל צד לה. העתירה נמחקה לאחר שהמדינה הודיעה כי "לעת עתה לא נעשה כל שימוש באמצעים פיסיים כלפי העותר". בעניין שעות השינה של העותר, המדינה לא הייתה מוכנה להתחייב.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות