נוהל פקיעת אשרת רישיון לישיבת קבע - מס' 5.2.0018 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל פקיעת אשרת רישיון לישיבת קבע - מס' 5.2.0018
מסמכים אחרים | נוהל | 01.01.2001
נוהל פקיעת אשרת רישיון לישיבת קבע - מס' 5.2.0018
נוהל שפרסם משרד הפנים המציג את פרשנותו להוראות סעיפים 10 (ב), 11 (ג) ו-11א (1) לתקנות הכניסה לישראל. הנוהל, שמקורו בתצהירו של שר הפנים לשעבר שרנסקי בבג"ץ 2227/98, מגדיר מחדש את מדיניות משרד הפנים לעניין שלילת מעמד של תושב ישראל, לגבי מי שנגרעו ממרשם האוכלוסין משנת 1995 ואילך. לתצהיר שרנסקי, ראו פריטים קשורים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נוהל שפרסם משרד הפנים המציג את פרשנותו להוראות סעיפים 10 (ב), 11 (ג) ו-11א (1) לתקנות הכניסה לישראל. הנוהל, שמקורו בתצהירו של שר הפנים לשעבר שרנסקי בבג"ץ 2227/98, מגדיר מחדש את מדיניות משרד הפנים לעניין שלילת מעמד של תושב ישראל, לגבי מי שנגרעו ממרשם האוכלוסין משנת 1995 ואילך. לתצהיר שרנסקי, ראו פריטים קשורים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות