עת"מ (י-ם) 468/02 - דאיה ואח' נ' מנהל לשכת מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"מ (י-ם) 468/02 - דאיה ואח' נ' מנהל לשכת מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים פסק דין
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 25.06.2002
עת"מ (י-ם) 468/02 - דאיה ואח' נ' מנהל לשכת מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים פסק דין
בית המשפט המחוזי בירושלים אישר את הסכמת הצדדים כי תושב לעותרת, תושבת קבע בישראל הנשואה לתושב עזה, זכאותה לאשרת ישיבת קבע בישראל. העתירה הוגשה לאחר שהמשיב שלל את תושבותה של העותרת ללא שימוע ובניגוד לתקנות הכניסה לישראל ולנוהל שקבע בדבר אשרת ישיבת קבע. בית המשפט הוסיף שבהחלטתו אין קביעה שיפוטית או הבעת עמדה בדבר תקפותו של אותו נוהל או דרך יישומו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בית המשפט המחוזי בירושלים אישר את הסכמת הצדדים כי תושב לעותרת, תושבת קבע בישראל הנשואה לתושב עזה, זכאותה לאשרת ישיבת קבע בישראל. העתירה הוגשה לאחר שהמשיב שלל את תושבותה של העותרת ללא שימוע ובניגוד לתקנות הכניסה לישראל ולנוהל שקבע בדבר אשרת ישיבת קבע. בית המשפט הוסיף שבהחלטתו אין קביעה שיפוטית או הבעת עמדה בדבר תקפותו של אותו נוהל או דרך יישומו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות