המוקד להגנת הפרט - דיון במליאה בהצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 7), התשס"ה-2005 (קריאה שנייה וקריאה שלישית)
חזרה לעמוד הקודם
27.07.2005|חקיקה|דברי הכנסת

דיון במליאה בהצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 7), התשס"ה-2005 (קריאה שנייה וקריאה שלישית)

הדיון במליאת הכנסת שבו התקבל תיקון מספר 7 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה). מאתר הכנסת. בעקבות פסק הדין בבג"ץ 8276/05, עדאלה נ' שר הביטחון, שניתן ביום 12.12.06, בוטל סעיף 5ג' לחוק הנזיקים האזרחיים התשי"ב-1952. אשר על כן, כל הכרזות שר הביטחון על אזורי עימות בטלות ולכל טיעון שנטען בעניין זה ע"י המדינה אין תוקף.