דיון במליאה בהצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 7), התשס"ה-2005 (קריאה שנייה וקריאה שלישית) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
דיון במליאה בהצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 7), התשס"ה-2005 (קריאה שנייה וקריאה שלישית)
חקיקה | דברי הכנסת | 27.07.2005
דיון במליאה בהצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 7), התשס"ה-2005 (קריאה שנייה וקריאה שלישית)
הדיון במליאת הכנסת שבו התקבל תיקון מספר 7 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה). מאתר הכנסת. בעקבות פסק הדין בבג"ץ 8276/05, עדאלה נ' שר הביטחון, שניתן ביום 12.12.06, בוטל סעיף 5ג' לחוק הנזיקים האזרחיים התשי"ב-1952. אשר על כן, כל הכרזות שר הביטחון על אזורי עימות בטלות ולכל טיעון שנטען בעניין זה ע"י המדינה אין תוקף.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הדיון במליאת הכנסת שבו התקבל תיקון מספר 7 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה). מאתר הכנסת. בעקבות פסק הדין בבג"ץ 8276/05, עדאלה נ' שר הביטחון, שניתן ביום 12.12.06, בוטל סעיף 5ג' לחוק הנזיקים האזרחיים התשי"ב-1952. אשר על כן, כל הכרזות שר הביטחון על אזורי עימות בטלות ולכל טיעון שנטען בעניין זה ע"י המדינה אין תוקף.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות