הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (תיקון מספר 5) (הגשת תביעות נגד המדינה על ידי נתין מדינת אויב או תושב אזור עימות), התשס"ב-2002 חוות דעת המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (תיקון מספר 5) (הגשת תביעות נגד המדינה על ידי נתין מדינת אויב או תושב אזור עימות), התשס"ב-2002 חוות דעת
מסמכים אחרים | חוות דעת | 01.05.2005
הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (תיקון מספר 5) (הגשת תביעות נגד המדינה על ידי נתין מדינת אויב או תושב אזור עימות), התשס"ב-2002 חוות דעת
המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל קובעים בחוות דעתם כי התיקון המוצע יחסום כמעט לחלוטין את יכולתם של פלסטינים לתבוע את המדינה בגין נזקים שנגרמו כתוצאה ממעשי ביזה, רשלנות בשטחי אימונים, ירי בלא שנשקפה סכנה ליורה, התעללות והשפלה במחסומים, אלימות פיסית ועוד. התיקון אמור לחסום תביעות על פי זהות התובע ולא על פי עילת התביעה, ועל כן הוא מהווה אפליה חמורה. החסינות שתוענק למדינה מתוצאות המעשים הנזכרים מנוגדת לדין הישראלי והבינלאומי. כתוצאה מחסימת האפשרות לתבוע את המדינה בבתי המשפט בישראל, ייאלצו התובעים להגיש את תביעותיהם בחו"ל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל קובעים בחוות דעתם כי התיקון המוצע יחסום כמעט לחלוטין את יכולתם של פלסטינים לתבוע את המדינה בגין נזקים שנגרמו כתוצאה ממעשי ביזה, רשלנות בשטחי אימונים, ירי בלא שנשקפה סכנה ליורה, התעללות והשפלה במחסומים, אלימות פיסית ועוד. התיקון אמור לחסום תביעות על פי זהות התובע ולא על פי עילת התביעה, ועל כן הוא מהווה אפליה חמורה. החסינות שתוענק למדינה מתוצאות המעשים הנזכרים מנוגדת לדין הישראלי והבינלאומי. כתוצאה מחסימת האפשרות לתבוע את המדינה בבתי המשפט בישראל, ייאלצו התובעים להגיש את תביעותיהם בחו"ל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות