המוקד להגנת הפרט - הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (תיקון מספר 5) (הגשת תביעות נגד המדינה על ידי נתין מדינת אויב או תושב אזור עימות), התשס"ב-2002 חוות דעת
חזרה לעמוד הקודם
01.05.2005|מסמכים אחרים|חוות דעת

הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (תיקון מספר 5) (הגשת תביעות נגד המדינה על ידי נתין מדינת אויב או תושב אזור עימות), התשס"ב-2002 חוות דעת

המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל קובעים בחוות דעתם כי התיקון המוצע יחסום כמעט לחלוטין את יכולתם של פלסטינים לתבוע את המדינה בגין נזקים שנגרמו כתוצאה ממעשי ביזה, רשלנות בשטחי אימונים, ירי בלא שנשקפה סכנה ליורה, התעללות והשפלה במחסומים, אלימות פיסית ועוד. התיקון אמור לחסום תביעות על פי זהות התובע ולא על פי עילת התביעה, ועל כן הוא מהווה אפליה חמורה. החסינות שתוענק למדינה מתוצאות המעשים הנזכרים מנוגדת לדין הישראלי והבינלאומי. כתוצאה מחסימת האפשרות לתבוע את המדינה בבתי המשפט בישראל, ייאלצו התובעים להגיש את תביעותיהם בחו"ל.