הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 5)(הגשת תביעות נגד המדינה על-ידי נתין מדינת אויב או תושב אזור עימות), התשס"ב-2002 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 5)(הגשת תביעות נגד המדינה על-ידי נתין מדינת אויב או תושב אזור עימות), התשס"ב-2002
חקיקה | הצעת חוק | 19.09.2004
הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 5)(הגשת תביעות נגד המדינה על-ידי נתין מדינת אויב או תושב אזור עימות), התשס"ב-2002
התיקון המוצע ימנע מפלסטינים כמעט לחלוטין את האפשרות לתבוע את המדינה בגין נזקים שנגרמו כתוצאה ממעשי ביזה, רשלנות בשטחי אימונים, ירי בלא שנשקפה סכנה ליורה, התעללות והשפלה במחסומים, אלימות פיסית ועוד. התיקון אמור לחסום תביעות על פי זהות התובע ולא על פי עילת התביעה, ועל כן הוא מהווה אפליה חמורה. נחקק בהמשך כתיקון מס' 7.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
התיקון המוצע ימנע מפלסטינים כמעט לחלוטין את האפשרות לתבוע את המדינה בגין נזקים שנגרמו כתוצאה ממעשי ביזה, רשלנות בשטחי אימונים, ירי בלא שנשקפה סכנה ליורה, התעללות והשפלה במחסומים, אלימות פיסית ועוד. התיקון אמור לחסום תביעות על פי זהות התובע ולא על פי עילת התביעה, ועל כן הוא מהווה אפליה חמורה. נחקק בהמשך כתיקון מס' 7.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות