דיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט מיום 23.6.2005 בעניין הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' ‎5) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
דיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט מיום 23.6.2005 בעניין הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' ‎5)
חקיקה | ועדת כנסת | 23.06.2005
דיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט מיום 23.6.2005 בעניין הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' ‎5)
בדיון בתיקון מספר 5 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) הדגיש פרופ' קרמניצר את הבעיות המוסריות הנובעות מהצעת החוק, והעריך שקבלתה תביא לגל תביעות נגד המדינה ברחבי העולם, בהעדר אפשרות לקבל פיצויים בישראל. פרופ' זילברשץ, למרות תמיכתה בתיקון, ציינה כי לא ראוי להותיר את הסמכות לקבוע מהו "אזור עימות" בידי שר הביטחון בלבד: הכנסת צריכה לתת על כך את דעתה, בהתחשב במעמדם השונה של אזורי B, A, ו- C בהסכמים שעליהם חתומה ישראל. ד"ר יובל שני הדגיש כי היום, בייחוד לאור חוות הדעת של בית הדין בהאג בעניין חומת ההפרדה, המגמה היא לחייב מדינות המפירות את המשפט הבינלאומי ההומניטארי להעניק סעד לנפגעים. מאתר הכנסת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בדיון בתיקון מספר 5 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) הדגיש פרופ' קרמניצר את הבעיות המוסריות הנובעות מהצעת החוק, והעריך שקבלתה תביא לגל תביעות נגד המדינה ברחבי העולם, בהעדר אפשרות לקבל פיצויים בישראל. פרופ' זילברשץ, למרות תמיכתה בתיקון, ציינה כי לא ראוי להותיר את הסמכות לקבוע מהו "אזור עימות" בידי שר הביטחון בלבד: הכנסת צריכה לתת על כך את דעתה, בהתחשב במעמדם השונה של אזורי B, A, ו- C בהסכמים שעליהם חתומה ישראל. ד"ר יובל שני הדגיש כי היום, בייחוד לאור חוות הדעת של בית הדין בהאג בעניין חומת ההפרדה, המגמה היא לחייב מדינות המפירות את המשפט הבינלאומי ההומניטארי להעניק סעד לנפגעים. מאתר הכנסת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות