המוקד להגנת הפרט - חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב - 1952 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 10.8.2005, כולל תיקון מס' 7]
חזרה לעמוד הקודם
10.08.2005|חקיקה|חוק

חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב - 1952 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 10.8.2005, כולל תיקון מס' 7]

החוק בנוסחו המעודכן, לאחר תיקון מס' 7, אשר עבר בכנסת ביום 27.7.2005. לפרטים על התיקון והשלכותיו, ראו פריטים קשורים. באדיבות "נבו הוצאה לאור". בעקבות פסק הדין בבג"ץ 8276/05, עדאלה נ' שר הביטחון, שניתן ביום 12.12.06, בוטל סעיף 5ג' לחוק הנזיקים האזרחיים התשי"ב-1952. אשר על כן, כל הכרזות שר הביטחון על אזורי עימות בטלות ולכל טיעון שנטען בעניין זה ע"י המדינה אין תוקף.