חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב - 1952 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 10.8.2005, כולל תיקון מס' 7] המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב - 1952 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 10.8.2005, כולל תיקון מס' 7]
חקיקה | חוק | 10.08.2005
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב - 1952 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 10.8.2005, כולל תיקון מס' 7]
החוק בנוסחו המעודכן, לאחר תיקון מס' 7, אשר עבר בכנסת ביום 27.7.2005. לפרטים על התיקון והשלכותיו, ראו פריטים קשורים. באדיבות "נבו הוצאה לאור". בעקבות פסק הדין בבג"ץ 8276/05, עדאלה נ' שר הביטחון, שניתן ביום 12.12.06, בוטל סעיף 5ג' לחוק הנזיקים האזרחיים התשי"ב-1952. אשר על כן, כל הכרזות שר הביטחון על אזורי עימות בטלות ולכל טיעון שנטען בעניין זה ע"י המדינה אין תוקף.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
החוק בנוסחו המעודכן, לאחר תיקון מס' 7, אשר עבר בכנסת ביום 27.7.2005. לפרטים על התיקון והשלכותיו, ראו פריטים קשורים. באדיבות "נבו הוצאה לאור". בעקבות פסק הדין בבג"ץ 8276/05, עדאלה נ' שר הביטחון, שניתן ביום 12.12.06, בוטל סעיף 5ג' לחוק הנזיקים האזרחיים התשי"ב-1952. אשר על כן, כל הכרזות שר הביטחון על אזורי עימות בטלות ולכל טיעון שנטען בעניין זה ע"י המדינה אין תוקף.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות