בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 01.09.2005
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
עתירה לביטולו של תיקון מס' 7 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), השולל את הזכות לפיצויים בגין נזקים שנגרמו על ידי כוחות הביטחון, הן מנתיני "מדינות אויב" ומפעילים או חברים ב"ארגוני מחבלים", הן מפלסטינים שנפגעו כאמור באזורים מחוץ לגבולות המדינה ששר הביטחון יכריז עליהם כ"אזורי עימות", להוציא מקרים בודדים. התיקון חל למפרע על נזקים שנגרמו מאז 29.9.2000, ואף על תביעות תלויות ועומדות בבתי המשפט. הוא פוגע קשות בזכויות היסוד לחיים, לשלמות הגוף, לכבוד ולקניין, וכן בזכות הגישה לבתי המשפט; הוא מנוגד לעקרונות היסוד של דיני הנזיקין; הוא שולל את זכותם של הפלסטינים לפיצויים רק בגלל שייכותם הלאומית-קבוצתית; והוא פוגע בהרתעה מפני פגיעה בפלסטינים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה לביטולו של תיקון מס' 7 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), השולל את הזכות לפיצויים בגין נזקים שנגרמו על ידי כוחות הביטחון, הן מנתיני "מדינות אויב" ומפעילים או חברים ב"ארגוני מחבלים", הן מפלסטינים שנפגעו כאמור באזורים מחוץ לגבולות המדינה ששר הביטחון יכריז עליהם כ"אזורי עימות", להוציא מקרים בודדים. התיקון חל למפרע על נזקים שנגרמו מאז 29.9.2000, ואף על תביעות תלויות ועומדות בבתי המשפט. הוא פוגע קשות בזכויות היסוד לחיים, לשלמות הגוף, לכבוד ולקניין, וכן בזכות הגישה לבתי המשפט; הוא מנוגד לעקרונות היסוד של דיני הנזיקין; הוא שולל את זכותם של הפלסטינים לפיצויים רק בגלל שייכותם הלאומית-קבוצתית; והוא פוגע בהרתעה מפני פגיעה בפלסטינים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות