המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
חזרה לעמוד הקודם
01.09.2005|כתבי בי דין|עתירה לבג"ץ

בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

עתירה לביטולו של תיקון מס' 7 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), השולל את הזכות לפיצויים בגין נזקים שנגרמו על ידי כוחות הביטחון, הן מנתיני "מדינות אויב" ומפעילים או חברים ב"ארגוני מחבלים", הן מפלסטינים שנפגעו כאמור באזורים מחוץ לגבולות המדינה ששר הביטחון יכריז עליהם כ"אזורי עימות", להוציא מקרים בודדים. התיקון חל למפרע על נזקים שנגרמו מאז 29.9.2000, ואף על תביעות תלויות ועומדות בבתי המשפט. הוא פוגע קשות בזכויות היסוד לחיים, לשלמות הגוף, לכבוד ולקניין, וכן בזכות הגישה לבתי המשפט; הוא מנוגד לעקרונות היסוד של דיני הנזיקין; הוא שולל את זכותם של הפלסטינים לפיצויים רק בגלל שייכותם הלאומית-קבוצתית; והוא פוגע בהרתעה מפני פגיעה בפלסטינים.

מסמכים קשורים

בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
12.12.2006 | פסיקה / עליון
קרא עוד
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב - 1952 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 10.8.2005, כולל תיקון מס' 7]
10.08.2005 | חוק
קרא עוד
ע"א 5964/92 - בני עודה ואח' נ' מדינת ישראל פסק דין
20.03.2002 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 8276/05 -עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' השלמת טיעון מטעם העותרים
05.10.2006 | עיקרי טיעון
קרא עוד
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים
28.08.2006 | עיקרי טיעון
קרא עוד
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' החלטה
30.07.2006 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' בקשה מעודכנת למתן צווי ביניים
11.07.2006 | בקשה
קרא עוד
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' תגובה מטעם המשיבים
06.07.2006 | תגובה
קרא עוד