בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 30.07.2006
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' החלטה
בהתאם להסכמת הצדדים הוציא בג"ץ צו ביניים בעתירה, הקובע שהדיון בתביעות תלויות ועומדות, שהמדינה טוענת שעליהן להידחות או להימחק בשל תחולת תיקון מספר 7 עליהן, יותלה עד מתן פסק הדין בעתירות נגד החוק אם התובע ביקש זאת. בנוסף, יוארך המועד להגשת ערעור על תביעות שנדחו או נמחקו, או יידחו או יימחקו, בשל תחולת תיקון מס' 7 עליהן, עד חלוף 45 יום ממתן פסק הדין בעתירות. בתקופות ההתיישנות הרלוונטיות לתביעות אלה לא תיכלל התקופה מאז הגשת התביעה שנמחקה או נדחתה בשל תחולת התיקון ועד חלוף 60 יום ממתן פסק הדין בעתירות. לגבי תביעות שטרם הוגשו, לא תיכלל בתקופות ההתיישנות הרלוונטיות התקופה שמיום כניסת התיקון לתוקף ועד חלוף 60 יום ממתן פסק הדין בעתירות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בהתאם להסכמת הצדדים הוציא בג"ץ צו ביניים בעתירה, הקובע שהדיון בתביעות תלויות ועומדות, שהמדינה טוענת שעליהן להידחות או להימחק בשל תחולת תיקון מספר 7 עליהן, יותלה עד מתן פסק הדין בעתירות נגד החוק אם התובע ביקש זאת. בנוסף, יוארך המועד להגשת ערעור על תביעות שנדחו או נמחקו, או יידחו או יימחקו, בשל תחולת תיקון מס' 7 עליהן, עד חלוף 45 יום ממתן פסק הדין בעתירות. בתקופות ההתיישנות הרלוונטיות לתביעות אלה לא תיכלל התקופה מאז הגשת התביעה שנמחקה או נדחתה בשל תחולת התיקון ועד חלוף 60 יום ממתן פסק הדין בעתירות. לגבי תביעות שטרם הוגשו, לא תיכלל בתקופות ההתיישנות הרלוונטיות התקופה שמיום כניסת התיקון לתוקף ועד חלוף 60 יום ממתן פסק הדין בעתירות.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות