הודעה על הכרזה על איזורי עימות לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב - 1952 מפות שטחי ההכרזות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הודעה על הכרזה על איזורי עימות לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב - 1952 מפות שטחי ההכרזות
חקיקה | חקיקת משנה | 09.02.2006
הודעה על הכרזה על איזורי עימות לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב - 1952 מפות שטחי ההכרזות
מפות המחלקות את השטחים הכבושים לאזורים, לצורך הכרזת שר הביטחון - בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) - על שטחים שונים בגדה המערבית וברצועת עזה כעל "אזורי עימות": 1. גדה: מפת התמצאות;חלק א'; חלק ב'; חלק ג'; חלק ד'; חלק ה'; חלק ו'; חלק ז'; חלק ח'; חלק ט'; חלק י'; חלק יא'; חלק יב'; חלק יג'; חלק יד'; חלק טו'; 2. עזה: חלק א'; חלק ב'; חלק ג'; בעקבות פסק הדין בבג"ץ 8276/05, עדאלה נ' שר הביטחון, שניתן ביום 12.12.06, בוטל סעיף 5ג' לחוק הנזיקים האזרחיים התשי"ב-1952. אשר על כן, כל הכרזות שר הביטחון על אזורי עימות בטלות ולכל טיעון שנטען בעניין זה ע"י המדינה אין תוקף.
הדפסה הדפסה
שיתוף
מפות המחלקות את השטחים הכבושים לאזורים, לצורך הכרזת שר הביטחון - בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) - על שטחים שונים בגדה המערבית וברצועת עזה כעל "אזורי עימות": 1. גדה: מפת התמצאות;חלק א'; חלק ב'; חלק ג'; חלק ד'; חלק ה'; חלק ו'; חלק ז'; חלק ח'; חלק ט'; חלק י'; חלק יא'; חלק יב'; חלק יג'; חלק יד'; חלק טו'; 2. עזה: חלק א'; חלק ב'; חלק ג'; בעקבות פסק הדין בבג"ץ 8276/05, עדאלה נ' שר הביטחון, שניתן ביום 12.12.06, בוטל סעיף 5ג' לחוק הנזיקים האזרחיים התשי"ב-1952. אשר על כן, כל הכרזות שר הביטחון על אזורי עימות בטלות ולכל טיעון שנטען בעניין זה ע"י המדינה אין תוקף.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות