המוקד להגנת הפרט - הודעה על הכרזה על איזורי עימות לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב - 1952
חזרה לעמוד הקודם
09.02.2006|חקיקה|חקיקת משנה

הודעה על הכרזה על איזורי עימות לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב - 1952

בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) הכריז שר הביטחון על שטחים בגדה המערבית ובעזה כעל "אזורי עימות". כן כלולות בהכרזה התקופות שבהן היו אותם שטחים מוכרזים כ"אזורי עימות". מאתר משרד המשפטים. בעקבות פסק הדין בבג"ץ 8276/05, עדאלה נ' שר הביטחון, שניתן ביום 12.12.06, בוטל סעיף 5ג' לחוק הנזיקים האזרחיים התשי"ב-1952. אשר על כן, כל הכרזות שר הביטחון על אזורי עימות בטלות ולכל טיעון שנטען בעניין זה ע"י המדינה אין תוקף.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

מסמכים קשורים

בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
12.12.2006 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' החלטה
30.07.2006 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' בקשה מעודכנת למתן צווי ביניים
11.07.2006 | בקשה
קרא עוד
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' תגובה מטעם המשיבים
06.07.2006 | תגובה
קרא עוד
הודעה על הכרזה על איזורי עימות [נוספים] לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב - 1952
12.02.2006 | חקיקת משנה
קרא עוד
הודעה על הכרזה על איזורי עימות לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב - 1952 מפות שטחי ההכרזות
09.02.2006 | חקיקת משנה
קרא עוד
מודל הכרזת אזורי עימות באיו"ש ובאזח"ע לצרכי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952
01.02.2006 | אחר
קרא עוד
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 7), התשס"ה-2005
10.08.2005 | חוק
קרא עוד