המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' תגובה מטעם המשיבים
חזרה לעמוד הקודם
06.07.2006|כתבי בי דין|תגובה

בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' תגובה מטעם המשיבים

בתגובתם טוענים המשיבים כי התיקון לחוק הפיצויים עומד במבחני פסקת ההגבלה של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. כן הם טוענים כי הוראות התיקון דומות במהותן להסדרים שנקבעו בסוגיה זו במדינות אחרות, ואין הן סותרות את המשפט הבין לאומי.

מסמכים קשורים

בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
12.12.2006 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' בקשה מעודכנת למתן צווי ביניים
11.07.2006 | בקשה
קרא עוד
הודעה על הכרזה על איזורי עימות [נוספים] לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב - 1952
12.02.2006 | חקיקת משנה
קרא עוד
הודעה על הכרזה על איזורי עימות לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב - 1952
09.02.2006 | חקיקת משנה
קרא עוד
בג"ץ 8276/05 -עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' השלמת טיעון מטעם העותרים
05.10.2006 | עיקרי טיעון
קרא עוד
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים
28.08.2006 | עיקרי טיעון
קרא עוד
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' החלטה
30.07.2006 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
01.09.2005 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד