בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' תגובה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' תגובה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 06.07.2006
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' תגובה מטעם המשיבים
בתגובתם טוענים המשיבים כי התיקון לחוק הפיצויים עומד במבחני פסקת ההגבלה של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. כן הם טוענים כי הוראות התיקון דומות במהותן להסדרים שנקבעו בסוגיה זו במדינות אחרות, ואין הן סותרות את המשפט הבין לאומי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בתגובתם טוענים המשיבים כי התיקון לחוק הפיצויים עומד במבחני פסקת ההגבלה של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. כן הם טוענים כי הוראות התיקון דומות במהותן להסדרים שנקבעו בסוגיה זו במדינות אחרות, ואין הן סותרות את המשפט הבין לאומי.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות