המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים
חזרה לעמוד הקודם
28.08.2006|כתבי בי דין|עיקרי טיעון

בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים

בעיקרי הטיעון בוחנים העותרים, בין היתר, את תכליתו האמיתית של תיקון מס' 7 לאור יישומו באמצעות מודל ההכרזות שערך הצבא (לאור ההנחיות במודל זה הכריז שר הביטחון על שטחים שונים בגדה המערבית וברצועת עזה כעל "אזורי עימות", ועל התקופות שבהן היו אותם שטחים מוכרזים כ"אזורי עימות"). כן בוחנים העותרים את תיקון מס' 7 לאור המשפט הבינלאומי ההומניטארי ולאור המשפט המשווה.

מסמכים קשורים

בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
12.12.2006 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' בקשה מעודכנת למתן צווי ביניים
11.07.2006 | בקשה
קרא עוד
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' תגובה מטעם המשיבים
06.07.2006 | תגובה
קרא עוד
מודל הכרזת אזורי עימות באיו"ש ובאזח"ע לצרכי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952
01.02.2006 | אחר
קרא עוד
בג"ץ 8276/05 -עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' השלמת טיעון מטעם העותרים
05.10.2006 | עיקרי טיעון
קרא עוד
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' החלטה
30.07.2006 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
01.09.2005 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד