בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים
כתבי בי דין | עיקרי טיעון | 28.08.2006
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרים
בעיקרי הטיעון בוחנים העותרים, בין היתר, את תכליתו האמיתית של תיקון מס' 7 לאור יישומו באמצעות מודל ההכרזות שערך הצבא (לאור ההנחיות במודל זה הכריז שר הביטחון על שטחים שונים בגדה המערבית וברצועת עזה כעל "אזורי עימות", ועל התקופות שבהן היו אותם שטחים מוכרזים כ"אזורי עימות"). כן בוחנים העותרים את תיקון מס' 7 לאור המשפט הבינלאומי ההומניטארי ולאור המשפט המשווה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בעיקרי הטיעון בוחנים העותרים, בין היתר, את תכליתו האמיתית של תיקון מס' 7 לאור יישומו באמצעות מודל ההכרזות שערך הצבא (לאור ההנחיות במודל זה הכריז שר הביטחון על שטחים שונים בגדה המערבית וברצועת עזה כעל "אזורי עימות", ועל התקופות שבהן היו אותם שטחים מוכרזים כ"אזורי עימות"). כן בוחנים העותרים את תיקון מס' 7 לאור המשפט הבינלאומי ההומניטארי ולאור המשפט המשווה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות