המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 8276/05 -עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' השלמת טיעון מטעם העותרים
חזרה לעמוד הקודם
05.10.2006|כתבי בי דין|עיקרי טיעון

בג"ץ 8276/05 -עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' השלמת טיעון מטעם העותרים

השלמת טיעון זה עוסקת בתחולתו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו בקשר לתיקון מספר 7 של חוק הנזיקים האזרחיים, ובמשפט משווה בעניין האחריות בדיני נזיקין.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים