בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 12.12.2006
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
התקבלה חלקית עתירת המוקד להגנת הפרט ושמונה ארגוני זכויות אדם נוספים לביטולו של תיקון מספר 7 לחוק הנזיקים האזרחיים. בג"ץ ביטל את סעיף 5ג של התיקון לחוק, המונע באופן גורף מפלסטינים לתבוע פיצויים ממדינת ישראל בגין נזקים שגרמו להם כוחות הביטחון, גם שלא במסגרת פעילות מלחמתית, הואיל והוא פוגע באופן בלתי מידתי ומעבר לנדרש בזכויותיהם של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
התקבלה חלקית עתירת המוקד להגנת הפרט ושמונה ארגוני זכויות אדם נוספים לביטולו של תיקון מספר 7 לחוק הנזיקים האזרחיים. בג"ץ ביטל את סעיף 5ג של התיקון לחוק, המונע באופן גורף מפלסטינים לתבוע פיצויים ממדינת ישראל בגין נזקים שגרמו להם כוחות הביטחון, גם שלא במסגרת פעילות מלחמתית, הואיל והוא פוגע באופן בלתי מידתי ומעבר לנדרש בזכויותיהם של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות