בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' בקשה מעודכנת למתן צווי ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' בקשה מעודכנת למתן צווי ביניים
כתבי בי דין | בקשה | 11.07.2006
בג"ץ 8276/05 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הביטחון ואח' בקשה מעודכנת למתן צווי ביניים
העותרים מבקשים להוציא צווי ביניים שבהם ייקבע כי הפרקליטות תימנע מטענת התיישנות ביחס לאירועי נזק שטרם הוגשה בהם תביעה (או שהוגשה בהם תביעה ונמחקה) במשך 90 יום לאחר ההכרעה בעתירה זו, או עד מלאות תקופת ההתיישנות בלי לכלול בזו את הימים מאז פרסום התיקון לחוק ועד מתן פסק הדין – לפי המאוחר; וכי בתביעות נגד המדינה שיידחו או יימחקו (או שכבר נדחו או נמחקו) בשל התיקון לחוק יוארך המועד להגשת ערעור עד 45 יום לאחר פסק הדין בעתירה הנוכחית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
העותרים מבקשים להוציא צווי ביניים שבהם ייקבע כי הפרקליטות תימנע מטענת התיישנות ביחס לאירועי נזק שטרם הוגשה בהם תביעה (או שהוגשה בהם תביעה ונמחקה) במשך 90 יום לאחר ההכרעה בעתירה זו, או עד מלאות תקופת ההתיישנות בלי לכלול בזו את הימים מאז פרסום התיקון לחוק ועד מתן פסק הדין – לפי המאוחר; וכי בתביעות נגד המדינה שיידחו או יימחקו (או שכבר נדחו או נמחקו) בשל התיקון לחוק יוארך המועד להגשת ערעור עד 45 יום לאחר פסק הדין בעתירה הנוכחית.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות