הודעה על הכרזה על איזורי עימות [נוספים] לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב - 1952 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הודעה על הכרזה על איזורי עימות [נוספים] לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב - 1952
חקיקה | חקיקת משנה | 12.02.2006
הודעה על הכרזה על איזורי עימות [נוספים] לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב - 1952
בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) הכריז שר הביטחון על שטחים נוספים בגדה המערבית כעל "אזורי עימות". כן כלולות בהכרזה התקופות שבהן היו אותם שטחים מוכרזים כ"אזורי עימות". עם זאת, הכרזה זו פורסמה לאחר היום האחרון בו ניתן היה להכריז רטרואקטיבית, על פי החוק, על אזורים מסויימים כ"אזורי עימות". לפיכך, מדובר בהכרזה חסרת תוקף. מאתר משרד המשפטים. בעקבות פסק הדין בבג"ץ 8276/05, עדאלה נ' שר הביטחון, שניתן ביום 12.12.06, בוטל סעיף 5ג' לחוק הנזיקים האזרחיים התשי"ב-1952. אשר על כן, כל הכרזות שר הביטחון על אזורי עימות בטלות ולכל טיעון שנטען בעניין זה ע"י המדינה אין תוקף.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בהתאם לתיקון מס' 7 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) הכריז שר הביטחון על שטחים נוספים בגדה המערבית כעל "אזורי עימות". כן כלולות בהכרזה התקופות שבהן היו אותם שטחים מוכרזים כ"אזורי עימות". עם זאת, הכרזה זו פורסמה לאחר היום האחרון בו ניתן היה להכריז רטרואקטיבית, על פי החוק, על אזורים מסויימים כ"אזורי עימות". לפיכך, מדובר בהכרזה חסרת תוקף. מאתר משרד המשפטים. בעקבות פסק הדין בבג"ץ 8276/05, עדאלה נ' שר הביטחון, שניתן ביום 12.12.06, בוטל סעיף 5ג' לחוק הנזיקים האזרחיים התשי"ב-1952. אשר על כן, כל הכרזות שר הביטחון על אזורי עימות בטלות ולכל טיעון שנטען בעניין זה ע"י המדינה אין תוקף.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות