חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 7), התשס"ה-2005 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 7), התשס"ה-2005
חקיקה | חוק | 10.08.2005
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 7), התשס"ה-2005
התיקון מקנה למדינה חסינות גורפת מפני תביעות של פלסטינים שנפגעו על ידי כוחות הביטחון בשטחי הגדה המערבית ועזה אותם יגדיר שר הביטחון כ"אזורי עימות". החסינות תוחל מעתה לא רק על נזקים הקשורים ללחימה בפועל אלא גם על ביזה, התעללות, ירי מרושל, פגיעה שלא לצורך ברכוש, וכד'. התיקון מקנה למדינה חסינות כמעט מוחלטת גם מפני תביעות של נתיני מדינות אויב ומי שמוגדר כ"פעיל או חבר ארגון מחבלים", גם כשהנזק שנגרם להם אינו קשור כלל לעימות בין מדינת ישראל לבין מדינת האויב או הארגון. התיקון יוחל באופן רטרואקטיבי, על אירועים החל מספטמבר 2000, ובכלל זאת על אירועים שכבר הוגשו בגינם תביעות שלא הגיעו לשלב ההוכחות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
התיקון מקנה למדינה חסינות גורפת מפני תביעות של פלסטינים שנפגעו על ידי כוחות הביטחון בשטחי הגדה המערבית ועזה אותם יגדיר שר הביטחון כ"אזורי עימות". החסינות תוחל מעתה לא רק על נזקים הקשורים ללחימה בפועל אלא גם על ביזה, התעללות, ירי מרושל, פגיעה שלא לצורך ברכוש, וכד'. התיקון מקנה למדינה חסינות כמעט מוחלטת גם מפני תביעות של נתיני מדינות אויב ומי שמוגדר כ"פעיל או חבר ארגון מחבלים", גם כשהנזק שנגרם להם אינו קשור כלל לעימות בין מדינת ישראל לבין מדינת האויב או הארגון. התיקון יוחל באופן רטרואקטיבי, על אירועים החל מספטמבר 2000, ובכלל זאת על אירועים שכבר הוגשו בגינם תביעות שלא הגיעו לשלב ההוכחות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות