ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת דנה בתיקון לחוק הנזיקין: המוקד להגנת הפרט מבהיר, כי מדובר בתיקון בלתי חוקתי, שתכליתו לפטור את המדינה מאחריות לנזקים שנגרמו על ידה לפלסטינים תושבי השטחים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
16.11.2010
ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת דנה בתיקון לחוק הנזיקין: המוקד להגנת הפרט מבהיר, כי מדובר בתיקון בלתי חוקתי, שתכליתו לפטור את המדינה מאחריות לנזקים שנגרמו על ידה לפלסטינים תושבי השטחים
ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת דנה בתיקון לחוק הנזיקין: המוקד להגנת הפרט מבהיר, כי מדובר בתיקון בלתי חוקתי, שתכליתו לפטור את המדינה מאחריות לנזקים שנגרמו על ידה לפלסטינים תושבי השטחים
תכליתו של התיקון בו דנה הוועדה – תיקון  8 – היא ברורה: ביטול פסיקתו של בית המשפט בבג"ץ 8276/05. זהו ניסיון נלוז, להעניק לרשות המבצעת ולכוחות הביטחון מעמד על-חוקי ולפטור אותם מביקורת של בתי המשפט על הפרות זכויות אדם שהם מבצעים ומאחריות למעשיהם. בדצמבר 2006 קבע הרכב של תשעה שופטים, פה אחד, שיש לפסול תיקון דומה לחוק. שופטי בג"ץ קבעו, כי החוק סותר את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, שכן הוא פוגע בזכויות לחיים, לכבוד, לקניין ולחירות. לאור זאת, קשה שלא לראות בהצעה ניסיון ברור של גורמים מסוימים בכנסת לקרוא מלחמה על בית המשפט העליון.

החוק המוצע, המיועד לחול רטרואקטיבית על פגיעות שנגרמו החל משנת 2000, קובע כי גם במקרים של פגיעה בלתי חוקית, שלא במסגרת פעולה מלחמתית כזו או אחרת, הקורבנות – יתומים ואלמנות, נכים או מי שנותרו חסרי-כל לאחר שרכושם הושמד – יישארו ללא כל סעד משפטי, ולמעשה, מבלי שאף אחד ייתן את הדין. בנייר עמדה שהגישו המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח ועדאלה, מבקרים הארגונים בחריפות את הצעת החוק, ועומדים על כך, שהיא פוגענית אף יותר מהחוק אשר נפסל על ידי בג"ץ.

עוד מזהירים הארגונים, כי בהיעדר אפשרות להגשת תביעות, תיפגע אף יותר האפשרות לבדיקה של מקרי התעללות, גניבה ופגיעה ברכוש מצד חיילים או גורמים אחרים בכוחות הביטחון. הצעת חוק זו מאיימת לצרף את ישראל לרשימת המדינות המצורעות, אשר מערכת המשפט שלהן אינה מגינה על זכויות אדם. יש לשים לב לכך שהצעת החוק עלולה גם לפגוע באזרחי  המדינה: החוק יאפשר לשר הביטחון להכריז גם על אזורים בתוך ישראל כ"אזורי מלחמה", ובכך למנוע גם מתושביהם, אשר נפגעו מפעולות כוחות הביטחון, את האפשרות לתבוע את כוחות הביטחון.
בנוסף, התיקון המוצע מרחיב את הסעיף המבקש לפטור את המדינה מאחריות לכל נזק שנגרם לתושבי רצועת עזה. המוקד מטפל כיום במספר תביעות של תושבי הרצועה, שהתנהלותן נפגעת באופן ישיר מהחוק וממדיניות הסגר הכללי שמטילה ישראל על הרצועה מזה למעלה משלוש שנים. כך, למשל, בספטמבר 2009 נאלץ המוקד למשוך תביעה שהגיש בגין הריגתו של צעיר עזתי בידי כוחות הצבא במרץ 2003, עת ניסה לסייע לפצועים שנפגעו מאש הצבא בחצר ביתו שבשכונת ח'אן יונס. המוקד משך את התביעה לאחר סחבת ממושכת בניהול ההליכים, ו"היתקעות" התיק בבית המשפט, בין השאר מכיוון שהצבא לא איפשר לתובעים ולעדים בתיק להיכנס לישראל לצורך השתתפות בהליך התביעה. 

תזכיר תיקון 8 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) מנוגד לעקרונות יסוד של המשפט הישראלי והבינלאומי, ובשל ניסיון מנסחיו לעקוף את החלטת בית המשפט העליון, ואף להרחיב את פגיעתו, קורא המוקד להגנת הפרט לגנוז לאלתר את הצעת החוק.
הדפסה הדפסה
שיתוף
תכליתו של התיקון בו דנה הוועדה – תיקון  8 – היא ברורה: ביטול פסיקתו של בית המשפט בבג"ץ 8276/05. זהו ניסיון נלוז, להעניק לרשות המבצעת ולכוחות הביטחון מעמד על-חוקי ולפטור אותם מביקורת של בתי המשפט על הפרות זכויות אדם שהם מבצעים ומאחריות למעשיהם. בדצמבר 2006 קבע הרכב של תשעה שופטים, פה אחד, שיש לפסול תיקון דומה לחוק. שופטי בג"ץ קבעו, כי החוק סותר את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, שכן הוא פוגע בזכויות לחיים, לכבוד, לקניין ולחירות. לאור זאת, קשה שלא לראות בהצעה ניסיון ברור של גורמים מסוימים בכנסת לקרוא מלחמה על בית המשפט העליון.

החוק המוצע, המיועד לחול רטרואקטיבית על פגיעות שנגרמו החל משנת 2000, קובע כי גם במקרים של פגיעה בלתי חוקית, שלא במסגרת פעולה מלחמתית כזו או אחרת, הקורבנות – יתומים ואלמנות, נכים או מי שנותרו חסרי-כל לאחר שרכושם הושמד – יישארו ללא כל סעד משפטי, ולמעשה, מבלי שאף אחד ייתן את הדין. בנייר עמדה שהגישו המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח ועדאלה, מבקרים הארגונים בחריפות את הצעת החוק, ועומדים על כך, שהיא פוגענית אף יותר מהחוק אשר נפסל על ידי בג"ץ.

עוד מזהירים הארגונים, כי בהיעדר אפשרות להגשת תביעות, תיפגע אף יותר האפשרות לבדיקה של מקרי התעללות, גניבה ופגיעה ברכוש מצד חיילים או גורמים אחרים בכוחות הביטחון. הצעת חוק זו מאיימת לצרף את ישראל לרשימת המדינות המצורעות, אשר מערכת המשפט שלהן אינה מגינה על זכויות אדם. יש לשים לב לכך שהצעת החוק עלולה גם לפגוע באזרחי  המדינה: החוק יאפשר לשר הביטחון להכריז גם על אזורים בתוך ישראל כ"אזורי מלחמה", ובכך למנוע גם מתושביהם, אשר נפגעו מפעולות כוחות הביטחון, את האפשרות לתבוע את כוחות הביטחון.
בנוסף, התיקון המוצע מרחיב את הסעיף המבקש לפטור את המדינה מאחריות לכל נזק שנגרם לתושבי רצועת עזה. המוקד מטפל כיום במספר תביעות של תושבי הרצועה, שהתנהלותן נפגעת באופן ישיר מהחוק וממדיניות הסגר הכללי שמטילה ישראל על הרצועה מזה למעלה משלוש שנים. כך, למשל, בספטמבר 2009 נאלץ המוקד למשוך תביעה שהגיש בגין הריגתו של צעיר עזתי בידי כוחות הצבא במרץ 2003, עת ניסה לסייע לפצועים שנפגעו מאש הצבא בחצר ביתו שבשכונת ח'אן יונס. המוקד משך את התביעה לאחר סחבת ממושכת בניהול ההליכים, ו"היתקעות" התיק בבית המשפט, בין השאר מכיוון שהצבא לא איפשר לתובעים ולעדים בתיק להיכנס לישראל לצורך השתתפות בהליך התביעה. 

תזכיר תיקון 8 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) מנוגד לעקרונות יסוד של המשפט הישראלי והבינלאומי, ובשל ניסיון מנסחיו לעקוף את החלטת בית המשפט העליון, ואף להרחיב את פגיעתו, קורא המוקד להגנת הפרט לגנוז לאלתר את הצעת החוק.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות