תזכיר חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ז-2007: נייר עמדה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תזכיר חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ז-2007: נייר עמדה
מסמכים אחרים | נייר עמדה | 07.09.2007
תזכיר חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ז-2007: נייר עמדה
המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים קובעים בנייר עמדה מטעמם, כי תזכיר תיקון 8 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) הינו בלתי חוקתי, מנוגד לעקרונות יסוד של המשפט הישראלי והבינלאומי, ועל כן יש לגנוז אותו. תזכיר החוק המוצע מנסה להחיות את חלקו של תיקון 7 שנפסל פה אחד על-ידי הרכב של תשעה שופטי בית המשפט העליון בהיותו בלתי חוקתי. הוא מנסה להגיע, אם כי באמצעים משפטיים אחרים, לאותה תוצאה שנפסלה בבג"ץ עדאלה - מתן חסינות גורפת למדינה בגין פעולות הצבא בשטחים – ובמידה רבה גם בתחום ישראל. בשורה של עניינים הוראות התזכיר הולכות אף הרבה מעבר להוראות תיקון 7 שנפסלו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים קובעים בנייר עמדה מטעמם, כי תזכיר תיקון 8 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) הינו בלתי חוקתי, מנוגד לעקרונות יסוד של המשפט הישראלי והבינלאומי, ועל כן יש לגנוז אותו. תזכיר החוק המוצע מנסה להחיות את חלקו של תיקון 7 שנפסל פה אחד על-ידי הרכב של תשעה שופטי בית המשפט העליון בהיותו בלתי חוקתי. הוא מנסה להגיע, אם כי באמצעים משפטיים אחרים, לאותה תוצאה שנפסלה בבג"ץ עדאלה - מתן חסינות גורפת למדינה בגין פעולות הצבא בשטחים – ובמידה רבה גם בתחום ישראל. בשורה של עניינים הוראות התזכיר הולכות אף הרבה מעבר להוראות תיקון 7 שנפסלו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות