תזכיר חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה)(תיקון מס' 8), התשס"ז-2007 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תזכיר חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה)(תיקון מס' 8), התשס"ז-2007
חקיקה | הצעת חוק | 01.07.2007
תזכיר חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה)(תיקון מס' 8), התשס"ז-2007
תזכיר הצעת חוק המבקש לעקוף את החלטת בית המשפט העליון בבג"ץ עדאלה, שם נקבע כי הוצאת מקרי נזיקין בהם מעורבים כוחות ביטחון, ואשר אין להם היבט לחימתי באה להגשים תכלית בלתי ראויה של שחרור המדינה מכל אחריות בנזיקין באזורי עימות. התזכיר החדש מבקש להגיע (באמצעות ניסוחים משפטיים אחרים) לאותה תוצאה שביקש להשיג תיקון 7, ובשורה של עניינים הוראות התזכיר הולכות אף הרבה מעבר להוראות תיקון 7 שנפסל. כך למשל מהגדרת "פעולה מלחמתית" עולה כי למעשה כמעט כל פעולות צה"ל בשטחים יקנו למדינה חסינות מפני תביעה בשל כל נזק, שנגרם במהלכן. סעיף 2 לתזכיר מבקש לחוקק מחדש את סעיף 5ג שנפסל ע"י ביהמ"ש ולקבוע שוב כי שר הביטחון יהיה מוסמך להכריז על אזור מסוים, במועד מסוים, כאזור שבו אירעו פעולות מלחמתיות. המוקד להגנת הפרט הגיש חוות דעת מפורטת ובה קבע כי תזכיר החוק הינו פגום, מנוגד לעקרונות יסוד של המשפט הישראלי והבינלאומי ועל כן יש לגנוז אותו. לחוות הדעת ראו פריטים קשורים. מאתר משרד המשפטים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תזכיר הצעת חוק המבקש לעקוף את החלטת בית המשפט העליון בבג"ץ עדאלה, שם נקבע כי הוצאת מקרי נזיקין בהם מעורבים כוחות ביטחון, ואשר אין להם היבט לחימתי באה להגשים תכלית בלתי ראויה של שחרור המדינה מכל אחריות בנזיקין באזורי עימות. התזכיר החדש מבקש להגיע (באמצעות ניסוחים משפטיים אחרים) לאותה תוצאה שביקש להשיג תיקון 7, ובשורה של עניינים הוראות התזכיר הולכות אף הרבה מעבר להוראות תיקון 7 שנפסל. כך למשל מהגדרת "פעולה מלחמתית" עולה כי למעשה כמעט כל פעולות צה"ל בשטחים יקנו למדינה חסינות מפני תביעה בשל כל נזק, שנגרם במהלכן. סעיף 2 לתזכיר מבקש לחוקק מחדש את סעיף 5ג שנפסל ע"י ביהמ"ש ולקבוע שוב כי שר הביטחון יהיה מוסמך להכריז על אזור מסוים, במועד מסוים, כאזור שבו אירעו פעולות מלחמתיות. המוקד להגנת הפרט הגיש חוות דעת מפורטת ובה קבע כי תזכיר החוק הינו פגום, מנוגד לעקרונות יסוד של המשפט הישראלי והבינלאומי ועל כן יש לגנוז אותו. לחוות הדעת ראו פריטים קשורים. מאתר משרד המשפטים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות