חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012
חקיקה | חוק | 16.07.2012
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012
תיקון חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), שמטרתו להסדיר את הטיפול בתביעות נגד המדינה בגין פעילות הצבא ויתר שלוחיה. התיקון קובע כי פעולה תיחשב ל"פעולה מלחמתית" – פעולה שהמדינה אינה חייבת לפצות את הנפגעים ממנה, גם אם נעשתה תוך הפרה בוטה של החוק – אפילו אם החיילים לא עשו אותה בנסיבות של סיכון לחיים או לגוף. בנוסף מרחיב התיקון את ההגדרה של "פעולה מלחמתית" וכולל בה כל פעולה ש"היא פעולה בעלת אופי לוחמתי, בהתחשב במכלול נסיבותיה, ובכלל זה במטרת הפעולה, במיקומה הגיאוגרפי או באיום הנשקף לכוח המבצע אותה". עוד מוסיף התיקון כי המדינה לא תפצה תושבים באזורים המוכרזים על ידי הממשלה "שטחי אויב".

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תיקון חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), שמטרתו להסדיר את הטיפול בתביעות נגד המדינה בגין פעילות הצבא ויתר שלוחיה. התיקון קובע כי פעולה תיחשב ל"פעולה מלחמתית" – פעולה שהמדינה אינה חייבת לפצות את הנפגעים ממנה, גם אם נעשתה תוך הפרה בוטה של החוק – אפילו אם החיילים לא עשו אותה בנסיבות של סיכון לחיים או לגוף. בנוסף מרחיב התיקון את ההגדרה של "פעולה מלחמתית" וכולל בה כל פעולה ש"היא פעולה בעלת אופי לוחמתי, בהתחשב במכלול נסיבותיה, ובכלל זה במטרת הפעולה, במיקומה הגיאוגרפי או באיום הנשקף לכוח המבצע אותה". עוד מוסיף התיקון כי המדינה לא תפצה תושבים באזורים המוכרזים על ידי הממשלה "שטחי אויב".

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות