המוקד להגנת הפרט - חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012
חזרה לעמוד הקודם
16.07.2012|חקיקה|חוק

חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012

תיקון חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), שמטרתו להסדיר את הטיפול בתביעות נגד המדינה בגין פעילות הצבא ויתר שלוחיה. התיקון קובע כי פעולה תיחשב ל"פעולה מלחמתית" – פעולה שהמדינה אינה חייבת לפצות את הנפגעים ממנה, גם אם נעשתה תוך הפרה בוטה של החוק – אפילו אם החיילים לא עשו אותה בנסיבות של סיכון לחיים או לגוף. בנוסף מרחיב התיקון את ההגדרה של "פעולה מלחמתית" וכולל בה כל פעולה ש"היא פעולה בעלת אופי לוחמתי, בהתחשב במכלול נסיבותיה, ובכלל זה במטרת הפעולה, במיקומה הגיאוגרפי או באיום הנשקף לכוח המבצע אותה". עוד מוסיף התיקון כי המדינה לא תפצה תושבים באזורים המוכרזים על ידי הממשלה "שטחי אויב".