הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008
חקיקה | הצעת חוק | 28.05.2008
הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008
הצעת החוק לתיקון מס' 8 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), שנדונה במליאת הכנסת ואף עברה בקריאה ראשונה. הצעת החוק מבקשת לחוקק מחדש את החוק שנפסל על ידי בית המשפט העליון בבג"ץ עדאלה. בשורה של עניינים, הוראות הצעת החוק אף מפליגות הרבה מעבר להוראות תיקון 7 שנפסל. ההגדרה המוצעת ל"פעולה מלחמתית" בהצעת החוק מקנה למדינה חסינות כמעט מוחלטת מפני תביעה בגין נזק שנגרם במהלכן של פעולות צה"ל בשטחים ואף בשטח ישראל. כמו כן מנסה ההצעה להחיות את סעיף 5ג, שבית המשפט העליון פסל, המסמיך את שר הביטחון להכריז על אזור מסוים, במועד מסוים, כאזור שבו אירעו פעולות מלחמתיות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצעת החוק לתיקון מס' 8 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), שנדונה במליאת הכנסת ואף עברה בקריאה ראשונה. הצעת החוק מבקשת לחוקק מחדש את החוק שנפסל על ידי בית המשפט העליון בבג"ץ עדאלה. בשורה של עניינים, הוראות הצעת החוק אף מפליגות הרבה מעבר להוראות תיקון 7 שנפסל. ההגדרה המוצעת ל"פעולה מלחמתית" בהצעת החוק מקנה למדינה חסינות כמעט מוחלטת מפני תביעה בגין נזק שנגרם במהלכן של פעולות צה"ל בשטחים ואף בשטח ישראל. כמו כן מנסה ההצעה להחיות את סעיף 5ג, שבית המשפט העליון פסל, המסמיך את שר הביטחון להכריז על אזור מסוים, במועד מסוים, כאזור שבו אירעו פעולות מלחמתיות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות