הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008 נייר עמדה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008 נייר עמדה
מסמכים אחרים | נייר עמדה | 01.07.2008
הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008 נייר עמדה
המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים קובעים בחוות דעת כי תיקון 8 המוצע לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) הינו בלתי חוקתי, ומנסה להחיות את החוק שנפסל פה אחד על ידי הרכב של תשעה שופטי בית המשפט העליון. הצעת החוק כבר עברה בקריאה ראשונה. היא חותרת, אמנם באמצעים משפטיים אחרים, למתן חסינות גורפת למדינה בגין פעולות הצבא בשטחים, ובמידה רבה גם בתחום ישראל. הארגונים מדגישים כי אם תתקבל דינה להתבטל, והם קוראים לגנוז אותה בשלב זה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים קובעים בחוות דעת כי תיקון 8 המוצע לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) הינו בלתי חוקתי, ומנסה להחיות את החוק שנפסל פה אחד על ידי הרכב של תשעה שופטי בית המשפט העליון. הצעת החוק כבר עברה בקריאה ראשונה. היא חותרת, אמנם באמצעים משפטיים אחרים, למתן חסינות גורפת למדינה בגין פעולות הצבא בשטחים, ובמידה רבה גם בתחום ישראל. הארגונים מדגישים כי אם תתקבל דינה להתבטל, והם קוראים לגנוז אותה בשלב זה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות