אמנת ג'נבה (השלישית) בדבר הטיפול בשבויי מלחמה (1949) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
אמנת ג'נבה (השלישית) בדבר הטיפול בשבויי מלחמה (1949)
אמנות וחקיקה | אמנה בינלאומית | 12.08.1949
אמנת ג'נבה (השלישית) בדבר הטיפול בשבויי מלחמה (1949)
ארבע אמנות ג'נבה להגנה על קרבנות מלחמה מ-1949 והפרוטוקולים הנלווים להן מ-1977 הם חלק הארי של המשפט ההומניטארי החל בעתות מלחמה וכיבוש. שלוש אמנות ג'נבה הראשונות עוסקות בפצועים, חולים, צוותים רפואיים ואנשי דת צבאיים; בלוחמה בים; ובשבויי מלחמה. אמנת ג'נבה הרביעית עוסקת בהגנה על אוכלוסייה אזרחית בזמן מלחמה או תחת כיבוש. האמנה אוסרת מעשי אלימות נגד תושבי השטח הכבוש, לקיחת שבויים, ענישה קולקטיווית וגירושים. האמנה עוסקת בהגנה על ילדים ותאי משפחה, בהגנה על רכוש וביחס לעצירים ואסירים. באמנה נקבעו גם סטנדרטים של הליך הוגן במשפטים הנערכים נגד תושבי השטח הכבוש, ונאסר על המדינה הכובשת ליישב את אזרחיה בשטח שכבשה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ארבע אמנות ג'נבה להגנה על קרבנות מלחמה מ-1949 והפרוטוקולים הנלווים להן מ-1977 הם חלק הארי של המשפט ההומניטארי החל בעתות מלחמה וכיבוש. שלוש אמנות ג'נבה הראשונות עוסקות בפצועים, חולים, צוותים רפואיים ואנשי דת צבאיים; בלוחמה בים; ובשבויי מלחמה. אמנת ג'נבה הרביעית עוסקת בהגנה על אוכלוסייה אזרחית בזמן מלחמה או תחת כיבוש. האמנה אוסרת מעשי אלימות נגד תושבי השטח הכבוש, לקיחת שבויים, ענישה קולקטיווית וגירושים. האמנה עוסקת בהגנה על ילדים ותאי משפחה, בהגנה על רכוש וביחס לעצירים ואסירים. באמנה נקבעו גם סטנדרטים של הליך הוגן במשפטים הנערכים נגד תושבי השטח הכבוש, ונאסר על המדינה הכובשת ליישב את אזרחיה בשטח שכבשה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות