אמנת ג'נבה (השלישית) בדבר הטיפול בשבויי מלחמה (1949) סעיף 70 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
אמנת ג'נבה (השלישית) בדבר הטיפול בשבויי מלחמה (1949) סעיף 70
אמנות וחקיקה | אמנה בינלאומית | 12.08.1949
אמנת ג'נבה (השלישית) בדבר הטיפול בשבויי מלחמה (1949) סעיף 70
הסעיף קובע את זכותו של שבוי לשלוח למשפחתו ולסוכנות המרכזית לשבויי מלחמה, סמוך לאחר נפילתו בשבי, גלויה ובה מידע על דבר שבייתו, כתובתו ומצב בריאותו. על מחזיקיו לשלוח גלויה זו ללא עיכוב.
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
הסעיף קובע את זכותו של שבוי לשלוח למשפחתו ולסוכנות המרכזית לשבויי מלחמה, סמוך לאחר נפילתו בשבי, גלויה ובה מידע על דבר שבייתו, כתובתו ומצב בריאותו. על מחזיקיו לשלוח גלויה זו ללא עיכוב.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות