עת"ם (י-ם) 783/03 - זיאד ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 783/03 - זיאד ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 19.05.2003
עת"ם (י-ם) 783/03 - זיאד ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להסדרת מעמדו של בן 25, בנו של תושב ישראל, אשר, בשל הזנחה מצד הוריו, לא ניתן לו מספר מזהה סמוך ללידתו. המשיבים סירבו להיענות לבקשת איחוד משפחות שהגיש בעבורו אחיו, ולבקשה להעניק לו מעמד בישראל; וכך הוא משולל מעמד כלשהו הן בישראל, חרף זיקתו אליה, הן בשאר מדינות העולם. העותר נעצר תכופות על ידי כוחות הביטחון, אבל אלה אינם מוצאים מקום שאליו יוכלו לגרשו. בעקבות תביעה שהגיש המוקד לבית המשפט לענייני משפחה קבע זה, בפסק דין הצהרתי, שהעותר הוא תושב ירושלים; אבל המשיבים דחו בכל זאת את בקשתו לאיחוד משפחות, ללא שימוע וללא הנמקה. העתירה טוענת לפגיעה בכבודו של העותר כאדם, בזכויותיו הסוציאליות, ובזכותו לחופש עיסוק וחופש תנועה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עתירת המוקד להגנת הפרט להסדרת מעמדו של בן 25, בנו של תושב ישראל, אשר, בשל הזנחה מצד הוריו, לא ניתן לו מספר מזהה סמוך ללידתו. המשיבים סירבו להיענות לבקשת איחוד משפחות שהגיש בעבורו אחיו, ולבקשה להעניק לו מעמד בישראל; וכך הוא משולל מעמד כלשהו הן בישראל, חרף זיקתו אליה, הן בשאר מדינות העולם. העותר נעצר תכופות על ידי כוחות הביטחון, אבל אלה אינם מוצאים מקום שאליו יוכלו לגרשו. בעקבות תביעה שהגיש המוקד לבית המשפט לענייני משפחה קבע זה, בפסק דין הצהרתי, שהעותר הוא תושב ירושלים; אבל המשיבים דחו בכל זאת את בקשתו לאיחוד משפחות, ללא שימוע וללא הנמקה. העתירה טוענת לפגיעה בכבודו של העותר כאדם, בזכויותיו הסוציאליות, ובזכותו לחופש עיסוק וחופש תנועה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות