אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות סעיף 16 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות סעיף 16
אמנות וחקיקה | אמנה בינלאומית | 16.12.1966
אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות סעיף 16
הסעיף קובע את זכותו של כל אדם בכל מקום להיות מוכר כאישיות בפני החוק.
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
הסעיף קובע את זכותו של כל אדם בכל מקום להיות מוכר כאישיות בפני החוק.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות