עת"ם (י-ם) 612/04 – דהוד ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה לצו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 612/04 – דהוד ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה לצו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 04.04.2004
עת"ם (י-ם) 612/04 – דהוד ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה לצו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הימנעות המשיבים מהכרעה בבקשת העותרת להאריך את אשרת השהייה שלה במסגרת הליך איחוד המשפחות. המשיבים אינם עומדים בכללים שקבעו, לפיהם תאושר הארכה של האשרה במקרים אלה בתוך שלושה חודשים מיום הגשת הבקשה אם בני הזוג עמדו בתנאים שנקבעו. במקרה דנן, מיום בקשת הארכת היתר השהייה של העותרת ועד להגשת העתירה חלפו שנה ושמונה חודשים ללא הכרעה בבקשה. כתוצאה מהסחבת נפגעות זכויותיה הבסיסיות של העותרת, ושל רבים כמותה, לחיי משפחה ולחיים בכבוד, והיא חשופה לסכנת עיכוב, מעצר וגירוש; ועל כן מבוקש גם פתרון מערכתי לבעיה. יצוין, כי חודש לאחר הגשת העתירה אושרה בקשת ההארכה, לטענת המשיבים "בלי קשר להגשת העתירה".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הימנעות המשיבים מהכרעה בבקשת העותרת להאריך את אשרת השהייה שלה במסגרת הליך איחוד המשפחות. המשיבים אינם עומדים בכללים שקבעו, לפיהם תאושר הארכה של האשרה במקרים אלה בתוך שלושה חודשים מיום הגשת הבקשה אם בני הזוג עמדו בתנאים שנקבעו. במקרה דנן, מיום בקשת הארכת היתר השהייה של העותרת ועד להגשת העתירה חלפו שנה ושמונה חודשים ללא הכרעה בבקשה. כתוצאה מהסחבת נפגעות זכויותיה הבסיסיות של העותרת, ושל רבים כמותה, לחיי משפחה ולחיים בכבוד, והיא חשופה לסכנת עיכוב, מעצר וגירוש; ועל כן מבוקש גם פתרון מערכתי לבעיה. יצוין, כי חודש לאחר הגשת העתירה אושרה בקשת ההארכה, לטענת המשיבים "בלי קשר להגשת העתירה".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות