אמנה בדבר זכויות הילד המבוא לאמנה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
אמנה בדבר זכויות הילד המבוא לאמנה
אמנות וחקיקה | אמנה בינלאומית | 20.11.1989
אמנה בדבר זכויות הילד המבוא לאמנה
במבוא נקבע, בין היתר, כי המשפחה – כקבוצת היסוד של החברה וכסביבה הטבעית להתפתחותם ורווחתם של כל בניה, ובפרט הילדים – זכאית לסיוע הדרוש לה כדי לשאת במלוא אחריותה במסגרת הקהילה. כן נקבע כי לשם פיתוח מלא של אישיות הילד יש להבטיח שהוא יגדל בסביבה משפחתית, באווירה של אושר, הבנה ואהבה.
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
במבוא נקבע, בין היתר, כי המשפחה – כקבוצת היסוד של החברה וכסביבה הטבעית להתפתחותם ורווחתם של כל בניה, ובפרט הילדים – זכאית לסיוע הדרוש לה כדי לשאת במלוא אחריותה במסגרת הקהילה. כן נקבע כי לשם פיתוח מלא של אישיות הילד יש להבטיח שהוא יגדל בסביבה משפחתית, באווירה של אושר, הבנה ואהבה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות