המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 10650/03 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי ובקשה לצו ביניים
חזרה לעמוד הקודם
03.12.2003|כתבי בי דין|עתירה לבג"ץ

בג"ץ 10650/03 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי ובקשה לצו ביניים

המוקד להגנת הפרט עותר נגד החלת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003 על ילדים, בשם תושבת ירושלים, שבקשתה להסדיר את מעמדם של ארבעה משבעת ילדיה נדחתה. לפי חוק זה, בן 12 ומעלה שנולד בגדה המערבית לא יוכל לקבל רישיון ישיבה בישראל גם אם אחד מהוריו תושב ישראל. העותרים מבקשים לבטל גם את הנוהל החדש המסדיר את מעמדם של ילדי התושבים שנולדו מחוץ לישראל בהליך איחוד המשפחות, הנמשך חמש שנים ורבע מיום אישור הבקשה, ולהימנע, עד הפסיקה בעניין חוקתיות החוק, מהחלה של החלטת הממשלה 1813 ושל הוראת השעה על בקשות להסדרת מעמדם של ילדים שהוגשו לפני כניסת החוק לתוקף ופרסום הנוהל החדש.

מסמכים קשורים

בג"ץ 544/07 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
17.01.2007 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
בג"ץ 7052/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
14.05.2006 | פסיקה / עליון
קרא עוד
Concluding observations of the Human Rights Committee: IsraelParagraph 21
21.08.2003 | החלטת או"ם
קרא עוד
דיון במליאה בהצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג - 2003 (קריאה שנייה וקריאה שלישית)
31.07.2003 | דברי הכנסת
קרא עוד
טיוטת חוות דעת של היועצת המשפטית של ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת בעניין הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003
27.07.2003 | חוות דעת
קרא עוד
דיון במליאה בהצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג - 2003 (קריאה ראשונה)
17.06.2003 | דברי הכנסת
קרא עוד
עת"ם (י-ם) 952/02 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מטעם המשיבה
10.03.2003 | תגובה
קרא עוד
עת"ם (י-ם) 952/02 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובת העותרים
18.02.2003 | תגובה
קרא עוד
עת"ם (י-ם) 952/02 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיבה
06.02.2003 | תגובה
קרא עוד
עת"ם (י-ם) 952/02 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
02.12.2002 | עתירה מנהלית
קרא עוד
החלטת ממשלה מס' 1813: הטיפול בשוהים בלתי חוקיים ומדיניות איחוד משפחות לתושבי רש"פ ולזרים ממוצא פלסטיני
12.05.2002 | החלטת ממשלה
קרא עוד
הגירה והשתקעות זרים בישראל, מנהל האוכלסין, משרד הפנים, מאי 2002_x000D_
01.05.2002 | נייר עמדה
קרא עוד
אמנה בדבר זכויות הילד _x000D_ המבוא לאמנה_x000D_
20.11.1989 | אמנה בינלאומית
קרא עוד
אמנה בדבר זכויות הילד_x000D_ סעיף 3_x000D_ _x000D_ _x000D_
20.11.1989 | אמנה בינלאומית
קרא עוד
אמנה בדבר זכויות הילד_x000D_ סעיף 7 _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_
20.11.1989 | אמנה בינלאומית
קרא עוד
אמנה בדבר זכויות הילד_x000D_ סעיף 8 _x000D_
20.11.1989 | אמנה בינלאומית
קרא עוד
אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות _x000D_ סעיף 16_x000D_ _x000D_
16.12.1966 | אמנה בינלאומית
קרא עוד
אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות_x000D_ סעיף 24
16.12.1966 | אמנה בינלאומית
קרא עוד
בג"ץ 10650/03 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' סיכומים מטעם העותרים
30.01.2006 | סיכומים
קרא עוד