בג"ץ 10650/03 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי ובקשה לצו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 10650/03 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי ובקשה לצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 03.12.2003
בג"ץ 10650/03 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי ובקשה לצו ביניים
המוקד להגנת הפרט עותר נגד החלת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003 על ילדים, בשם תושבת ירושלים, שבקשתה להסדיר את מעמדם של ארבעה משבעת ילדיה נדחתה. לפי חוק זה, בן 12 ומעלה שנולד בגדה המערבית לא יוכל לקבל רישיון ישיבה בישראל גם אם אחד מהוריו תושב ישראל. העותרים מבקשים לבטל גם את הנוהל החדש המסדיר את מעמדם של ילדי התושבים שנולדו מחוץ לישראל בהליך איחוד המשפחות, הנמשך חמש שנים ורבע מיום אישור הבקשה, ולהימנע, עד הפסיקה בעניין חוקתיות החוק, מהחלה של החלטת הממשלה 1813 ושל הוראת השעה על בקשות להסדרת מעמדם של ילדים שהוגשו לפני כניסת החוק לתוקף ופרסום הנוהל החדש.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המוקד להגנת הפרט עותר נגד החלת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003 על ילדים, בשם תושבת ירושלים, שבקשתה להסדיר את מעמדם של ארבעה משבעת ילדיה נדחתה. לפי חוק זה, בן 12 ומעלה שנולד בגדה המערבית לא יוכל לקבל רישיון ישיבה בישראל גם אם אחד מהוריו תושב ישראל. העותרים מבקשים לבטל גם את הנוהל החדש המסדיר את מעמדם של ילדי התושבים שנולדו מחוץ לישראל בהליך איחוד המשפחות, הנמשך חמש שנים ורבע מיום אישור הבקשה, ולהימנע, עד הפסיקה בעניין חוקתיות החוק, מהחלה של החלטת הממשלה 1813 ושל הוראת השעה על בקשות להסדרת מעמדם של ילדים שהוגשו לפני כניסת החוק לתוקף ופרסום הנוהל החדש.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות