עת"ם (י-ם) 952/02 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובת העותרים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 952/02 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובת העותרים
כתבי בי דין | תגובה | 18.02.2003
עת"ם (י-ם) 952/02 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובת העותרים
העותרים מתנגדים לדחיית ההכרעה בעתירה עד להחלטה בבג"ץ 4608/02, הואיל והעתירות שיידונו במסגרת בג"ץ זה עוסקות באיחוד משפחות, וכלל לא בהסדרת מעמדם של ילדים של תושבי קבע. מדובר בעניינים נפרדים, אשר הקריטריונים המופעלים לגביהם שונים, והעותרים מתנגדים לניסיונם של המשיבים להחיל את החלטת הממשלה מספר 1813 גם על הסדרת מעמדם של ילדי תושבי הקבע, שלא נזכרה בה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
העותרים מתנגדים לדחיית ההכרעה בעתירה עד להחלטה בבג"ץ 4608/02, הואיל והעתירות שיידונו במסגרת בג"ץ זה עוסקות באיחוד משפחות, וכלל לא בהסדרת מעמדם של ילדים של תושבי קבע. מדובר בעניינים נפרדים, אשר הקריטריונים המופעלים לגביהם שונים, והעותרים מתנגדים לניסיונם של המשיבים להחיל את החלטת הממשלה מספר 1813 גם על הסדרת מעמדם של ילדי תושבי הקבע, שלא נזכרה בה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות