עת"ם (י-ם) 952/02 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מטעם המשיבה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 952/02 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מטעם המשיבה
כתבי בי דין | תגובה | 10.03.2003
עת"ם (י-ם) 952/02 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מטעם המשיבה
המשיבה מסכימה להוצאת צו זמני שימנע את גירוש העותרים מישראל עד להחלטה הסופית בבג"ץ 4608/02. לגופו של עניין, היא טוענת כי לידתו של קטין מחוץ לתחומי ישראל, והעובדה שלא הוגשה בקשה לרישומו סמוך ללידתו, מהוות צידוק לבחינת עניינו באופן המקיף האופייני לבקשות לאיחוד משפחות; כי המקרים שבהם טופלו בקשות לרישום ילדי תושבים שנולדו מחוץ לישראל כאילו נולדו בישראל משקפים טעות, לא מדיניות; וכי צמצום תחולתה של החלטה 1813 לבקשות המוגשות ביחס לבני זוג בלבד מנוגד לתכליתה הביטחונית, המתייחסת גם לקטינים העתידים להתבגר.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המשיבה מסכימה להוצאת צו זמני שימנע את גירוש העותרים מישראל עד להחלטה הסופית בבג"ץ 4608/02. לגופו של עניין, היא טוענת כי לידתו של קטין מחוץ לתחומי ישראל, והעובדה שלא הוגשה בקשה לרישומו סמוך ללידתו, מהוות צידוק לבחינת עניינו באופן המקיף האופייני לבקשות לאיחוד משפחות; כי המקרים שבהם טופלו בקשות לרישום ילדי תושבים שנולדו מחוץ לישראל כאילו נולדו בישראל משקפים טעות, לא מדיניות; וכי צמצום תחולתה של החלטה 1813 לבקשות המוגשות ביחס לבני זוג בלבד מנוגד לתכליתה הביטחונית, המתייחסת גם לקטינים העתידים להתבגר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות