המוקד להגנת הפרט - עת"ם (י-ם) 952/02 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיבה
חזרה לעמוד הקודם
06.02.2003|כתבי בי דין|תגובה

עת"ם (י-ם) 952/02 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיבה

המשיבה טוענת כי, בניגוד לעמדת העותרים, אין להסדיר את רישום הילדים במקרה דנן על פי תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל, כיוון שזו מתייחסת לילדים שנולדו בישראל. כן היא טוענת כי התנהלותה בעניין רישום ילדים היא עקבית, ונעשית במסגרת הטיפול בבקשות לאיחוד משפחות, בהן נערכות בדיקות מעמיקות בדבר מרכז חייהם של הילדים שאליהם מתייחסות הבקשות; וכי טענותיהם של העותרים בדבר היקף החלטת הממשלה מספר 1813 צריכות להימחק עד להכרעה בעניין בבג"ץ 4608/02.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים