עת"ם (י-ם) 952/02 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיבה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 952/02 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיבה
כתבי בי דין | תגובה | 06.02.2003
עת"ם (י-ם) 952/02 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיבה
המשיבה טוענת כי, בניגוד לעמדת העותרים, אין להסדיר את רישום הילדים במקרה דנן על פי תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל, כיוון שזו מתייחסת לילדים שנולדו בישראל. כן היא טוענת כי התנהלותה בעניין רישום ילדים היא עקבית, ונעשית במסגרת הטיפול בבקשות לאיחוד משפחות, בהן נערכות בדיקות מעמיקות בדבר מרכז חייהם של הילדים שאליהם מתייחסות הבקשות; וכי טענותיהם של העותרים בדבר היקף החלטת הממשלה מספר 1813 צריכות להימחק עד להכרעה בעניין בבג"ץ 4608/02.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המשיבה טוענת כי, בניגוד לעמדת העותרים, אין להסדיר את רישום הילדים במקרה דנן על פי תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל, כיוון שזו מתייחסת לילדים שנולדו בישראל. כן היא טוענת כי התנהלותה בעניין רישום ילדים היא עקבית, ונעשית במסגרת הטיפול בבקשות לאיחוד משפחות, בהן נערכות בדיקות מעמיקות בדבר מרכז חייהם של הילדים שאליהם מתייחסות הבקשות; וכי טענותיהם של העותרים בדבר היקף החלטת הממשלה מספר 1813 צריכות להימחק עד להכרעה בעניין בבג"ץ 4608/02.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות