עת"ם (י-ם) 952/02 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם (י-ם) 952/02 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 02.12.2002
עת"ם (י-ם) 952/02 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד החלטת המשיבים שבקשות לרשום במרשם האוכלוסין הישראלי ילדים שרק אחד מהוריהם הוא תושב, והם עצמם נולדו מחוץ לישראל, יטופלו במסלול של איחוד משפחות. קודם להחלטה זו, ולאור פסיקת בג"ץ, טופלו בקשות אלה בנפרד. בעקבות החלטת הממשלה מספר 1813 ממאי 2002, שהקפיאה את הטיפול בבקשות איחוד משפחות של בני הלאום הפלסטיני, הוחלט שלא לטפל כלל בבקשות לרישום ילדי תושבים שנולדו בחו"ל. בכך נפגעת זכותו הבסיסית של הילד למעמד בעולם, ולכך שמעמד זה יהיה זהה למעמדו של ההורה שעמו הוא מתגורר.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד החלטת המשיבים שבקשות לרשום במרשם האוכלוסין הישראלי ילדים שרק אחד מהוריהם הוא תושב, והם עצמם נולדו מחוץ לישראל, יטופלו במסלול של איחוד משפחות. קודם להחלטה זו, ולאור פסיקת בג"ץ, טופלו בקשות אלה בנפרד. בעקבות החלטת הממשלה מספר 1813 ממאי 2002, שהקפיאה את הטיפול בבקשות איחוד משפחות של בני הלאום הפלסטיני, הוחלט שלא לטפל כלל בבקשות לרישום ילדי תושבים שנולדו בחו"ל. בכך נפגעת זכותו הבסיסית של הילד למעמד בעולם, ולכך שמעמד זה יהיה זהה למעמדו של ההורה שעמו הוא מתגורר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות