אמנה בדבר זכויות הילד סעיף 3 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
אמנה בדבר זכויות הילד סעיף 3
אמנות וחקיקה | אמנה בינלאומית | 20.11.1989
אמנה בדבר זכויות הילד סעיף 3
הסעיף קובע, בין היתר, כי טובת הילד תהיה שיקול ראשון במעלה בכל פעולה שלטונית הנוגעת לילדים, וכי המדינות החברות באמנה חייבות לנקוט צעדים תחיקתיים או מינהליים שיבטיחו לילד הגנה וטיפול ככל שיידרש, מתוך התייחסות לזכויותיהם וחובותיהם של אפוטרופסיו. מאתר בצלם.
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
הסעיף קובע, בין היתר, כי טובת הילד תהיה שיקול ראשון במעלה בכל פעולה שלטונית הנוגעת לילדים, וכי המדינות החברות באמנה חייבות לנקוט צעדים תחיקתיים או מינהליים שיבטיחו לילד הגנה וטיפול ככל שיידרש, מתוך התייחסות לזכויותיהם וחובותיהם של אפוטרופסיו. מאתר בצלם.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות