המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 7052/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
חזרה לעמוד הקודם
14.05.2006|פסיקה|פסיקה / עליון

בג"ץ 7052/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין

ברוב של שישה שופטים מול חמישה דחה בג"ץ את העתירות נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה). השופט חשין קבע כי החוק אינו פוגע בזכויות חוקתיות, וכי גם אם קיימת פגיעה כזאת, היא מידתית. הנשיא ברק, בדעת מיעוט, קבע כי החוק פוגע בזכויות החוקתיות לחיי משפחה ולשוויון. ברק קבע כי נפגעת זכותו של בן הזוג הישראלי לממש את חיי המשפחה עם בן זוגו בישראל, ונפגעת גם זכותו של ההורה הישראלי לחיות עם ילדיו הקטינים בישראל.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

מסמכים קשורים

חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 3.4.2014]
03.04.2014 | חוק
קרא עוד
בג"ץ 544/07 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
17.01.2007 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
בג"ץ 7052/03, 8099/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובת העותרים לטיעון המשלים מטעם המשיבים
22.12.2005 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 7052/03, 8099/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' תשובה מטעם המשיבים
06.11.2005 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 7052/03, 8099/03 - עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' סיכומים מטעם המשיבים
16.12.2003 | סיכומים
קרא עוד
בג"ץ 10650/03 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי ובקשה לצו ביניים
03.12.2003 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
בג"ץ 8099/03 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים ואח' תגובה מטעם המשיבים
05.11.2003 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 8099/03 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי ובקשות לצו ביניים ולדיון דחוף
08.09.2003 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
בג"ץ 7052/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
03.08.2003 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
בג"ץ 7052/03 - עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' תשובה מטעם המשיבים
07.02.2006 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 7052/03 - עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
01.03.2005 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 7052/03 - עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
14.12.2004 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 7052/03 - עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' הודעה לבית המשפט ובקשה למתן צו ביניים
21.07.2004 | בקשה
קרא עוד