בג"ץ 7052/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 7052/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 14.05.2006
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ברוב של שישה שופטים מול חמישה דחה בג"ץ את העתירות נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה). השופט חשין קבע כי החוק אינו פוגע בזכויות חוקתיות, וכי גם אם קיימת פגיעה כזאת, היא מידתית. הנשיא ברק, בדעת מיעוט, קבע כי החוק פוגע בזכויות החוקתיות לחיי משפחה ולשוויון. ברק קבע כי נפגעת זכותו של בן הזוג הישראלי לממש את חיי המשפחה עם בן זוגו בישראל, ונפגעת גם זכותו של ההורה הישראלי לחיות עם ילדיו הקטינים בישראל.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות