בג"ץ 7052/03, 8099/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובת העותרים לטיעון המשלים מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7052/03, 8099/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובת העותרים לטיעון המשלים מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 22.12.2005
בג"ץ 7052/03, 8099/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובת העותרים לטיעון המשלים מטעם המשיבים
העותרים טוענים כי התיקון לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) אינו קובע חריגים מהותיים להוראת השעה, מאחר שהוא אינו מאפשר קבלת מעמד בישראל, אלא רק היתרי שהייה זמניים, ואף זאת רק במקצת המקרים. ועוד, בתיקון נוספו פגמים חוקתיים - אפליה על בסיס גיל ומין - והוא גם קובע חזקה של מסוכנות ביטחונית קולקטיבית על בסיס קרבה משפחתית. העותרים טוענים כי הנתונים המספריים שהציגה המדינה בפני בג"ץ מצביעים על כך שהתיקון התקבל ללא ביסוס עובדתי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
העותרים טוענים כי התיקון לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) אינו קובע חריגים מהותיים להוראת השעה, מאחר שהוא אינו מאפשר קבלת מעמד בישראל, אלא רק היתרי שהייה זמניים, ואף זאת רק במקצת המקרים. ועוד, בתיקון נוספו פגמים חוקתיים - אפליה על בסיס גיל ומין - והוא גם קובע חזקה של מסוכנות ביטחונית קולקטיבית על בסיס קרבה משפחתית. העותרים טוענים כי הנתונים המספריים שהציגה המדינה בפני בג"ץ מצביעים על כך שהתיקון התקבל ללא ביסוס עובדתי.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות