בג"ץ 7052/03 - עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7052/03 - עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 14.12.2004
בג"ץ 7052/03 - עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
בעתירות שהוגשו נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003 קבע בג"ץ כי ימתין להחלטה שתתקבל בממשלה בעניין החוק, שתוקפו יפוג ביום 5.2.05, ואז יכריע בעתירות שהוגשו נגדו. שלושה עשר שופטי ההרכב ציינו כי משותפת לכולם ההכרה כי העיון מחדש בחוק, כהחלטת הממשלה, צריך לכלול בחינה יסודית ביותר של הבעיות שחוק זה - חוק שאינו "מן המניין", כהגדרתם - מעורר.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בעתירות שהוגשו נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003 קבע בג"ץ כי ימתין להחלטה שתתקבל בממשלה בעניין החוק, שתוקפו יפוג ביום 5.2.05, ואז יכריע בעתירות שהוגשו נגדו. שלושה עשר שופטי ההרכב ציינו כי משותפת לכולם ההכרה כי העיון מחדש בחוק, כהחלטת הממשלה, צריך לכלול בחינה יסודית ביותר של הבעיות שחוק זה - חוק שאינו "מן המניין", כהגדרתם - מעורר.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות