בג"ץ 7052/03, 8099/03 - עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' סיכומים מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7052/03, 8099/03 - עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' סיכומים מטעם המשיבים
כתבי בי דין | סיכומים | 16.12.2003
בג"ץ 7052/03, 8099/03 - עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' סיכומים מטעם המשיבים
המשיבים טוענים כי תכליתו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003 היא הגנה על שלום הציבור, אך מודים כי יתכן שבבסיס החוק היתה גם תכלית דמוגראפית, אם כי זו אינה דומיננטית, ומכל מקום גם היא ראויה; כי הזכות לחיי משפחה אינה מטילה על המדינה חובה לאפשר הגירה של בן זוג זר מכוח נישואין; כי החוק הוא אקט של הגנה עצמית, וגם המשפט הבינלאומי מתיר להטיל הגבלות על נתיני מדינת אויב; כי הוראת השעה אמנם מונעת הטבות מבן הזוג הזר בתחום ההגירה, הנלוות להקמת התא המשפחתי, אך לטענתם אין מדובר בפגיעה בזכות לחירות בבחירת בן זוג או בזכות לפרטיות; וכי ההבחנה שהחוק מבחין מתייחסת למיהות בן הזוג הזר בלבד, ואין לראות בה אפליה פסולה של אזרחי ישראל הערבים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המשיבים טוענים כי תכליתו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003 היא הגנה על שלום הציבור, אך מודים כי יתכן שבבסיס החוק היתה גם תכלית דמוגראפית, אם כי זו אינה דומיננטית, ומכל מקום גם היא ראויה; כי הזכות לחיי משפחה אינה מטילה על המדינה חובה לאפשר הגירה של בן זוג זר מכוח נישואין; כי החוק הוא אקט של הגנה עצמית, וגם המשפט הבינלאומי מתיר להטיל הגבלות על נתיני מדינת אויב; כי הוראת השעה אמנם מונעת הטבות מבן הזוג הזר בתחום ההגירה, הנלוות להקמת התא המשפחתי, אך לטענתם אין מדובר בפגיעה בזכות לחירות בבחירת בן זוג או בזכות לפרטיות; וכי ההבחנה שהחוק מבחין מתייחסת למיהות בן הזוג הזר בלבד, ואין לראות בה אפליה פסולה של אזרחי ישראל הערבים.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות