המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 7052/03, 8099/03 - עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' סיכומים מטעם המשיבים
חזרה לעמוד הקודם
16.12.2003|כתבי בי דין|סיכומים

בג"ץ 7052/03, 8099/03 - עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' סיכומים מטעם המשיבים

המשיבים טוענים כי תכליתו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003 היא הגנה על שלום הציבור, אך מודים כי יתכן שבבסיס החוק היתה גם תכלית דמוגראפית, אם כי זו אינה דומיננטית, ומכל מקום גם היא ראויה; כי הזכות לחיי משפחה אינה מטילה על המדינה חובה לאפשר הגירה של בן זוג זר מכוח נישואין; כי החוק הוא אקט של הגנה עצמית, וגם המשפט הבינלאומי מתיר להטיל הגבלות על נתיני מדינת אויב; כי הוראת השעה אמנם מונעת הטבות מבן הזוג הזר בתחום ההגירה, הנלוות להקמת התא המשפחתי, אך לטענתם אין מדובר בפגיעה בזכות לחירות בבחירת בן זוג או בזכות לפרטיות; וכי ההבחנה שהחוק מבחין מתייחסת למיהות בן הזוג הזר בלבד, ואין לראות בה אפליה פסולה של אזרחי ישראל הערבים.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

מסמכים קשורים

בג"ץ 7052/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
14.05.2006 | פסיקה / עליון
קרא עוד
ג' דוידוב, י' יובל, א' סבן, א' רייכמן "מדינה או משפחה? חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003", הארת דין 2 (אפריל-יוני 2004) 93-61
01.06.2004 | אקדמי
קרא עוד
בג"ץ 8099/03 - האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים ואח' תגובה מטעם המשיבים
05.11.2003 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 7052/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
03.08.2003 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות_x000D_ סעיף 4_x000D_
16.12.1966 | אמנה בינלאומית
קרא עוד
האמנה בדבר אזרחותן של נשים נשואות סעיף 3
29.01.1957 | אמנה בינלאומית
קרא עוד
בג"ץ 7052/03 - עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' תשובה מטעם המשיבים
07.02.2006 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 7052/03, 8099/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' תגובת העותרים לטיעון המשלים מטעם המשיבים
22.12.2005 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 7052/03, 8099/03 - עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' תשובה מטעם המשיבים
06.11.2005 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 7052/03 - עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
01.03.2005 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 7052/03 - עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
14.12.2004 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 7052/03 - עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים ואח' הודעה לבית המשפט ובקשה למתן צו ביניים
21.07.2004 | בקשה
קרא עוד